2016-04-12 11:21

2016-04-12 13:30

Zlatan kräver inget skadestånd

KARLSTAD: Stämningsansökan inlämnad

På tisdagen kom den till Värmlands tingsrätt – Zlatans stämningsansökan mot Ulf Karlsson efter dennes uttalanden om Zlatan och dopning.

Zlatan Ibrahimovic stämmer Ulf Karlsson för i första hand grovt förtal och i andra hand förtal.

Skadestånd verkar Zlatan inte vara ute efter. Däremot yrkar Ibrahimovic på att Karlsson står för rättegångskostnader med ett belopp som senare kommer att anges.

I gärningsbeskrivningen anger Zlatans advokater att Ulf Karlsson gjort uttalanden med innebörden att Ibrahimovic skulle varit dopad under sin tid som spelare i Juventus, något NWT avslöjade i fredags.

”Ulf Karlsson har därmed utpekat Zlatan Ibrahimovic som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt”, anser advokaterna som också menar att brottet är grovt med hänsyn till uttalandenas innehåll och spridning som uttalandena fått, samt de personliga, idrottsliga och ekonomiska konsekvenser uttalandena fått eller kan komma att få.

Advokaterna betonar också att Zlatan är en nationellt och internationellt mycket känd person som många människor är intresserade av att följa.

”Mot bakgrund av karaktären på de av Ulf Karlsson lämnade uttalandena föreligger risk för att Zlatan Ibrahimovic drabbas av betydande ekonomisk skada i form av exempelvis förluster av nuvarande och framtida sponsorintäkter”, konstateras i stämningsansökan.

Zlatan Ibrahimovic stämmer Ulf Karlsson för i första hand grovt förtal och i andra hand förtal.

Skadestånd verkar Zlatan inte vara ute efter. Däremot yrkar Ibrahimovic på att Karlsson står för rättegångskostnader med ett belopp som senare kommer att anges.

I gärningsbeskrivningen anger Zlatans advokater att Ulf Karlsson gjort uttalanden med innebörden att Ibrahimovic skulle varit dopad under sin tid som spelare i Juventus, något NWT avslöjade i fredags.

”Ulf Karlsson har därmed utpekat Zlatan Ibrahimovic som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt”, anser advokaterna som också menar att brottet är grovt med hänsyn till uttalandenas innehåll och spridning som uttalandena fått, samt de personliga, idrottsliga och ekonomiska konsekvenser uttalandena fått eller kan komma att få.

Advokaterna betonar också att Zlatan är en nationellt och internationellt mycket känd person som många människor är intresserade av att följa.

”Mot bakgrund av karaktären på de av Ulf Karlsson lämnade uttalandena föreligger risk för att Zlatan Ibrahimovic drabbas av betydande ekonomisk skada i form av exempelvis förluster av nuvarande och framtida sponsorintäkter”, konstateras i stämningsansökan.