2016-02-08 16:35

2016-02-08 16:35

Bore svarar "Greger"

INSÄNDARE

SK Bore är en ideell förening vars syften är att bedriva meningsfull sportslig verksamhet för våra medlemmar från nybörjare, motion till elitsatsning inom idrotterna skidor, skidskytte, friidrott och cykel under mottot, Alla är välkomna!.

Med stor ödmjukhet har vi ambitionen att bedriva elitsatningar på junior- och seniornivå. I nuläget har vi aktiva som regelbundet tävlar i WC i skidskytte samt är uttagna till ungdoms-JVM, ungdoms-OS och ungdoms-VM i friidrott. Skidåkare som tävlar i WC långlopp med fina resultat. Nationellt tävlar våra aktiva i SM tävlingar med mycket goda resultat.

Vår ungdomsverksamhet har rekordmånga ungdomar som vill prova på idrotterna skidskytte, skidor och friidrott. Viktigt för våra ungdomar är att ha goda förebilder bland våra juniorer och seniorer. Därför är dom regelbundet med och även hjälper till på våra ungdomsträningar.

Sedan har SK Bore ambitionen att vara en skicklig arrangör gällande idrottsevent som på ett positivt sätt marknadsför vår fina glesbyggskommun Torsby. Just nu jobbar vi för fullt med Rally Sweden 12/2 tillsammans med MK Ratten (300 funtionärer) och JSM/Intersport cup 16-20/3 (200 funktionärer) Totalt genomför SK Bore tio-tolv större arrangemang på årsbasis.

Vår målsättning inom SK Bore att ständigt utvecklas och göra vår verksamhet bättre för alla våra medlemmar. Vår största inkomstkälla för SK Bore är från våra arrangemang och sponsorintäkter från näringslivet.

SK Bore är en ideell förening vars syften är att bedriva meningsfull sportslig verksamhet för våra medlemmar från nybörjare, motion till elitsatsning inom idrotterna skidor, skidskytte, friidrott och cykel under mottot, Alla är välkomna!.

Med stor ödmjukhet har vi ambitionen att bedriva elitsatningar på junior- och seniornivå. I nuläget har vi aktiva som regelbundet tävlar i WC i skidskytte samt är uttagna till ungdoms-JVM, ungdoms-OS och ungdoms-VM i friidrott. Skidåkare som tävlar i WC långlopp med fina resultat. Nationellt tävlar våra aktiva i SM tävlingar med mycket goda resultat.

Vår ungdomsverksamhet har rekordmånga ungdomar som vill prova på idrotterna skidskytte, skidor och friidrott. Viktigt för våra ungdomar är att ha goda förebilder bland våra juniorer och seniorer. Därför är dom regelbundet med och även hjälper till på våra ungdomsträningar.

Sedan har SK Bore ambitionen att vara en skicklig arrangör gällande idrottsevent som på ett positivt sätt marknadsför vår fina glesbyggskommun Torsby. Just nu jobbar vi för fullt med Rally Sweden 12/2 tillsammans med MK Ratten (300 funtionärer) och JSM/Intersport cup 16-20/3 (200 funktionärer) Totalt genomför SK Bore tio-tolv större arrangemang på årsbasis.

Vår målsättning inom SK Bore att ständigt utvecklas och göra vår verksamhet bättre för alla våra medlemmar. Vår största inkomstkälla för SK Bore är från våra arrangemang och sponsorintäkter från näringslivet.

  • Hans CarlsonSK Bores huvudstyrelse