2015-07-01 21:13

2015-07-01 21:13

Rep – nytt inslag i Tjurruset

LÖPNING

Tjurruset i Karlstad avgörs i år för 24:e gången – och blir större än någonsin.

Men Göta har beslutat att rekorddeltagandet kommer att stanna vid 3 500 deltagare. Fler kommer inte beredas plats och redan nu är 3 000-strecket passerat. ”Vi vill värna om skogen och naturen plus att vi vill hålla en viss kvalité på arrangemanget”, säger Ellinor Johansson i Göta. En maxtid kommer det också att handla om. Någonstans utefter drygt halva banan, 90 minuter efter start, kommer det dras ett rep. De som inte nått dit kommer inte längre.

Men Göta har beslutat att rekorddeltagandet kommer att stanna vid 3 500 deltagare. Fler kommer inte beredas plats och redan nu är 3 000-strecket passerat. ”Vi vill värna om skogen och naturen plus att vi vill hålla en viss kvalité på arrangemanget”, säger Ellinor Johansson i Göta. En maxtid kommer det också att handla om. Någonstans utefter drygt halva banan, 90 minuter efter start, kommer det dras ett rep. De som inte nått dit kommer inte längre.