2015-02-23 21:15

2015-02-25 19:30

"Man måste ha koll på rutinerna"

VÄRMLAND

– Det är svårt att skydda sig mot sånt här, vi lever ju i den ideella världen.
Det säger Per Dalebjer, distriktsidrottschef på Värmlands idrottsförbund, efter att ett av specialdistriktsförbunden polisanmält en av sina högst uppsatta tjänstemän för förskingring.

Enligt Dalebjer har den idrottsliga sfären inte alls samma skyddsnät som exempelvis affärsvärlden.

– I näringslivet finns andra system att luta sig mot för att undvika den här typen av problem. Hos oss inom idrottsrörelsen bygger väldigt mycket på ideella insatser från engagerade människor som ofta finns där för att de älskar sin sport, säger Dalebjer.

Och fortsätter:

– Av den här anledningen vilar ett oerhört tungt ansvar på oss anställda tjänstemän, att vi sköter det vi är tillsatta att sköta på ett regelrätt sätt.

Brister i kontrollen

Enligt Per Dalebjer har givetvis också styrelsen i det aktuella fallet ett ansvar. Kanslichefen menar att det måste ha funnits brister i den ekonomiska kontrollen.

– Jag har ingen insyn i det aktuella fallet, men om pengar har försvunnit på det här sättet bör styrelsen snarast se över sina rutiner. Det är viktigt att det är tydligt vem som får skriva firma, attestera fakturor, och så vidare.

Kan ett drabbat förbund få tillbaka förlorade pengar?

– I RF:s grundförsäkring finns ett rättsskydd som kan åberopas i sådana här fall. Man är inte helt strandsatt.

Enligt Dalebjer har den idrottsliga sfären inte alls samma skyddsnät som exempelvis affärsvärlden.

– I näringslivet finns andra system att luta sig mot för att undvika den här typen av problem. Hos oss inom idrottsrörelsen bygger väldigt mycket på ideella insatser från engagerade människor som ofta finns där för att de älskar sin sport, säger Dalebjer.

Och fortsätter:

– Av den här anledningen vilar ett oerhört tungt ansvar på oss anställda tjänstemän, att vi sköter det vi är tillsatta att sköta på ett regelrätt sätt.

Brister i kontrollen

Enligt Per Dalebjer har givetvis också styrelsen i det aktuella fallet ett ansvar. Kanslichefen menar att det måste ha funnits brister i den ekonomiska kontrollen.

– Jag har ingen insyn i det aktuella fallet, men om pengar har försvunnit på det här sättet bör styrelsen snarast se över sina rutiner. Det är viktigt att det är tydligt vem som får skriva firma, attestera fakturor, och så vidare.

Kan ett drabbat förbund få tillbaka förlorade pengar?

– I RF:s grundförsäkring finns ett rättsskydd som kan åberopas i sådana här fall. Man är inte helt strandsatt.