2015-03-23 11:55

2015-03-23 12:32

"Det ska inte vara någon skillnad"

JÄMSTÄLLDHET: Samma arvode – viktig signal, menar SK Sifhälla.

IF Nyedshov var först att ryta ifrån. I en motion till Värmlands Fotbollförbund skrev man att domararvodesfrågan är viktig ur ett jämställdhetsperspektiv, och att nu gällande system kring detta är under all kritik. Nu ansluter sig SK Sifhälla till de led, som kommer att ge samma arvode till domare oavsett om de dömer flick- eller pojkmatcher.

Frågan om varför domare som dömer pojkar får mer betalt än de som dömer flickor är en het sådan. Nyedshov var alltså första värmländska klubb att reagera. IF Arvika Fotboll hakade snabbt på. Men alla var inte lika positiva.

– Jag ser inte problemet, sa Mathias Jonsson, kanslichef i Hertzöga BK till NWT nyligen. Det är betydligt tuffare att döma en P15-match än en match med flickor 15.

Inte summorna

I SK Sifhälla tog man nyligen upp frågan. Ett lokalt ställningstagande fick det bli, då fotbollsförbundet sitter fast i avtal som gör att man inte kan riva upp och göra om arvodena.

– Vi började fundera när frågan blev uppmärksammad, berättar Ronny Bohlin, ordförande i SK Sifhälla.

Han tittade igenom de domararvodeslistor som finns, och konstaterade skillnaderna i lön.

– Det skiljer några tior mellan könen, men det är inte summorna som är grejen – det är att det finns skillnader och vilka signaler det sänder ut, menar han.

Lika mycket

Man förde en diskussion i klubben hur man skulle gå vidare i frågan.

– Vi kommer att betala lika mycket i arvode, oavsett om man dömer flickor eller pojkar, säger Ronny. Vi kommer att ta fram en egen arvodeslista och gå efter den i stället för den redan framtagna.

Hur gick tongångarna hos er?

– Det var inte något svårt beslut att fatta, menar Ronny. Det är vår åsikt, att det inte ska vara någon skillnad i arvodena på grund av kön. Om fler föreningar säger ifrån sänder det signaler till förbundet att ta tag i de här frågorna. Det har gått på slentrian för länge och jag tycker att det är starkt av en liten förening som Nyedshov att ta tag i frågan.

De nya domararvodena från SK Sifhälla, som alltså blir samma oavsett om man dömer flickor eller pojkar, kommer att börja betalas ut redan i år.

Frågan om varför domare som dömer pojkar får mer betalt än de som dömer flickor är en het sådan. Nyedshov var alltså första värmländska klubb att reagera. IF Arvika Fotboll hakade snabbt på. Men alla var inte lika positiva.

– Jag ser inte problemet, sa Mathias Jonsson, kanslichef i Hertzöga BK till NWT nyligen. Det är betydligt tuffare att döma en P15-match än en match med flickor 15.

Inte summorna

I SK Sifhälla tog man nyligen upp frågan. Ett lokalt ställningstagande fick det bli, då fotbollsförbundet sitter fast i avtal som gör att man inte kan riva upp och göra om arvodena.

– Vi började fundera när frågan blev uppmärksammad, berättar Ronny Bohlin, ordförande i SK Sifhälla.

Han tittade igenom de domararvodeslistor som finns, och konstaterade skillnaderna i lön.

– Det skiljer några tior mellan könen, men det är inte summorna som är grejen – det är att det finns skillnader och vilka signaler det sänder ut, menar han.

Lika mycket

Man förde en diskussion i klubben hur man skulle gå vidare i frågan.

– Vi kommer att betala lika mycket i arvode, oavsett om man dömer flickor eller pojkar, säger Ronny. Vi kommer att ta fram en egen arvodeslista och gå efter den i stället för den redan framtagna.

Hur gick tongångarna hos er?

– Det var inte något svårt beslut att fatta, menar Ronny. Det är vår åsikt, att det inte ska vara någon skillnad i arvodena på grund av kön. Om fler föreningar säger ifrån sänder det signaler till förbundet att ta tag i de här frågorna. Det har gått på slentrian för länge och jag tycker att det är starkt av en liten förening som Nyedshov att ta tag i frågan.

De nya domararvodena från SK Sifhälla, som alltså blir samma oavsett om man dömer flickor eller pojkar, kommer att börja betalas ut redan i år.

Domararvoden

Några exempel på skillnader i arvoden:

Domararvodet för en match med 14-åriga flickor är 245 kronor.

Domararvodet för en match med 15-åriga pojkar är 250 kronor.

Flickor 17 år ger 370 kronor i domararvode.

Pojkar 17 år ger 420 kronor i domararvode.

Källa: NWT