2015-03-11 16:42

2015-03-11 16:42

"Föreningar måste börja prata med varandra"

IDROTT I SÄFFLE: Hur ska framtidens idrottsutbud se ut i Säffle?

Hur ska idrottsrörelsen se ut i framtiden? Kommer föreningar att samarbeta i större utsträckning än i dag? Framtidens idrott är i fokus nästa vecka när Sisu bjuder in samtliga idrottsföreningar i Säffle till en temakväll.

Den 8 november förra året anordnades en temakväll om framtidens idrott i Charlottenberg. Det var en mycket intressant kväll, för dem som var där. Svenska idrottsföreningar kom med två representanter, resten av gänget bestod av personer som anmälts av norska idrottsföreningar.

En av representanterna från den svenska sidan var Säffle FF:s ordförande Jörgen Nordmarker, vars förening är anmäld även till nästa veckas träff.

– Mötet i Charlottenberg var bra, intressant och framför allt en väckarklocka. Om vi vill att ideella föreningar ska överleva måste vi träffas. Vi måste försöka förändra verksamheterna till den verklighet vi lever i i dag. Jag tror att idrottsföreningars representanter ofta känner sig ensamma när de är ute, men jag tror också att vi kan lära oss av varandra och jobba över gränserna mer. Men då måste vi föreningar börja prata med varandra, menar Jörgen.

Himmel eller helvete

Till temakvällen Idrottsbuffé, som anordnas av Sisu, Säffle kommun och Värmlands Idrottsförbund kommer Tomas Engblom från sistnämnda organisation. Olika trender inför framtiden kommer att tas upp i föreläsningsform, och så kommer det att finnas gott om tid för diskussioner och mingel.

– Det finns undersökningar som visar att idrottsutövande som man kan styra över själv växer väldigt fort, som Korpens verksamhet, till exempel, berättar Jan Hagelbrand, Sisu. Löparkvällarna här i Säffle är ett exempel på en sådan lokal aktivitet som blivit populär.

Lokal spaning

Mycket av det som kommer att belysas under temakvällen har aktualiserats i SVT:s och UR:s satsning Idrottens Himmel och Helvete – en serie som tar upp krossade drömmar, värderingar inom barn- och ungdomsidrotten, selektering och jämställdhet.

Jan Hagelbrand från Sisu och Jörgen Nordmarker menar att det finns många enkla saker som skulle kunna underlätta för idrottsutövare i framtiden– till exempel om föreningar samarbetade i stället för att ”tvinga” ungdomar att välja sport tidigt.

– Förhoppningen är att vi under kvällen kan ta upp trender men också framtidsspana på lokal nivå, avslutar Hagelbrand.

Den 8 november förra året anordnades en temakväll om framtidens idrott i Charlottenberg. Det var en mycket intressant kväll, för dem som var där. Svenska idrottsföreningar kom med två representanter, resten av gänget bestod av personer som anmälts av norska idrottsföreningar.

En av representanterna från den svenska sidan var Säffle FF:s ordförande Jörgen Nordmarker, vars förening är anmäld även till nästa veckas träff.

– Mötet i Charlottenberg var bra, intressant och framför allt en väckarklocka. Om vi vill att ideella föreningar ska överleva måste vi träffas. Vi måste försöka förändra verksamheterna till den verklighet vi lever i i dag. Jag tror att idrottsföreningars representanter ofta känner sig ensamma när de är ute, men jag tror också att vi kan lära oss av varandra och jobba över gränserna mer. Men då måste vi föreningar börja prata med varandra, menar Jörgen.

Himmel eller helvete

Till temakvällen Idrottsbuffé, som anordnas av Sisu, Säffle kommun och Värmlands Idrottsförbund kommer Tomas Engblom från sistnämnda organisation. Olika trender inför framtiden kommer att tas upp i föreläsningsform, och så kommer det att finnas gott om tid för diskussioner och mingel.

– Det finns undersökningar som visar att idrottsutövande som man kan styra över själv växer väldigt fort, som Korpens verksamhet, till exempel, berättar Jan Hagelbrand, Sisu. Löparkvällarna här i Säffle är ett exempel på en sådan lokal aktivitet som blivit populär.

Lokal spaning

Mycket av det som kommer att belysas under temakvällen har aktualiserats i SVT:s och UR:s satsning Idrottens Himmel och Helvete – en serie som tar upp krossade drömmar, värderingar inom barn- och ungdomsidrotten, selektering och jämställdhet.

Jan Hagelbrand från Sisu och Jörgen Nordmarker menar att det finns många enkla saker som skulle kunna underlätta för idrottsutövare i framtiden– till exempel om föreningar samarbetade i stället för att ”tvinga” ungdomar att välja sport tidigt.

– Förhoppningen är att vi under kvällen kan ta upp trender men också framtidsspana på lokal nivå, avslutar Hagelbrand.