2016-05-31 11:35

2016-05-31 11:35

Säffles makthavare får underkänt i kommunikation

LEDARE

En av de viktigaste hörnstenarna i en fungerande relation är en bra kommunikation. Fungerar inte kommunikationen mellan sändare och mottagare riskerar förhållandet gå i kras. Det är vad som just nu händer inom skolan i Säffle.

Barn- och utbildningsförvaltningen och skolpolitikerna i Säffle står snuddande nära en förtroendekris. Såväl lärarkåren som föräldrar uttrycker ett missnöje. Ropen blir allt högre och kommer allt tätare.

I tisdagstidningen berättar fyra lärare på Tingvallaskolan i Säffle om oron för framtiden. ”Vi hör ryktas om en massa saker, men vi får inte veta någonting”, säger en av lärarna till ST. Vi kan läsa att det finns lärare som söker andra tjänster, att det råder en stor frustration och att fler inom lärarkåren överväger att lämna skolan.

Insändare i papperstidningen och kommentarer i artikeltrådar på Säffle-Tidningens Facebooksida vittnar om en liknande frustration bland föräldrar till barn inom grundskolan i kommunen. Tveta skolas öde är ännu ett exempel där det blir alltmer uppenbart att förtroendet för beslutsfattarna sjunker. Förvaltningen lägger fram ett förslag, skolpolitikerna går emot det. Vem ska man tro på? Vem vet bäst och på vilket underlag fattas besluten?

På insändarplats undras det över om det finns någon långsiktig skolplan för Säffle. Till vår insändarkorg kommer inga svar.

Det frågas om inte pengar som ska satsas inom andra områden i kommunen kan läggas på skolan i stället. Det ena ställs mot det andra, frågetecken blir utropstecken, rykten förvandlas till sanningar. Förklaringarna uteblir.

Christer Carlsson, som är utvecklingschef för grundskolan i Säffle, bemöter till viss del kritiken från Tingvallaskolans lärare i tisdagstidningen och menar att man upprepade gånger informerat skolpersonalen om det uppdrag man fått av politikerna. ”Vi informerar löpande alltefter som vi har ny information att ge”, säger han.

Som utomstående kan man dra slutsatsen att informationen antingen inte räcker för att få lärarna att somna om kvällarna med frid i sinnet – eller så har det kommunicerats ut på ett sätt som inte fungerar.

Säffles politiker och tjänstemän använder olika typer av pedagogik med att föra ut sitt budskap till föräldrar och personal. Eller sina budskap, de skiljer sig ju åt en hel del. Gemensamt är att beslutfattarnas kommunikationsförmåga får underkänt. Det blir bakläxa och omprov och allt på en och samma gång.

Relationsstatus mellan lärare och högre tjänstemän samt politiker är allt annat än rosenskimrande. För att använda Facebooktermer: ”det är komplicerat”.

Sommarlovet för våra makthavare inom skolans värld borde börja med en intensivkurs i kommunikation och pedagogik. Annars är skilsmässan ett faktum.

Barn- och utbildningsförvaltningen och skolpolitikerna i Säffle står snuddande nära en förtroendekris. Såväl lärarkåren som föräldrar uttrycker ett missnöje. Ropen blir allt högre och kommer allt tätare.

I tisdagstidningen berättar fyra lärare på Tingvallaskolan i Säffle om oron för framtiden. ”Vi hör ryktas om en massa saker, men vi får inte veta någonting”, säger en av lärarna till ST. Vi kan läsa att det finns lärare som söker andra tjänster, att det råder en stor frustration och att fler inom lärarkåren överväger att lämna skolan.

Insändare i papperstidningen och kommentarer i artikeltrådar på Säffle-Tidningens Facebooksida vittnar om en liknande frustration bland föräldrar till barn inom grundskolan i kommunen. Tveta skolas öde är ännu ett exempel där det blir alltmer uppenbart att förtroendet för beslutsfattarna sjunker. Förvaltningen lägger fram ett förslag, skolpolitikerna går emot det. Vem ska man tro på? Vem vet bäst och på vilket underlag fattas besluten?

På insändarplats undras det över om det finns någon långsiktig skolplan för Säffle. Till vår insändarkorg kommer inga svar.

Det frågas om inte pengar som ska satsas inom andra områden i kommunen kan läggas på skolan i stället. Det ena ställs mot det andra, frågetecken blir utropstecken, rykten förvandlas till sanningar. Förklaringarna uteblir.

Christer Carlsson, som är utvecklingschef för grundskolan i Säffle, bemöter till viss del kritiken från Tingvallaskolans lärare i tisdagstidningen och menar att man upprepade gånger informerat skolpersonalen om det uppdrag man fått av politikerna. ”Vi informerar löpande alltefter som vi har ny information att ge”, säger han.

Som utomstående kan man dra slutsatsen att informationen antingen inte räcker för att få lärarna att somna om kvällarna med frid i sinnet – eller så har det kommunicerats ut på ett sätt som inte fungerar.

Säffles politiker och tjänstemän använder olika typer av pedagogik med att föra ut sitt budskap till föräldrar och personal. Eller sina budskap, de skiljer sig ju åt en hel del. Gemensamt är att beslutfattarnas kommunikationsförmåga får underkänt. Det blir bakläxa och omprov och allt på en och samma gång.

Relationsstatus mellan lärare och högre tjänstemän samt politiker är allt annat än rosenskimrande. För att använda Facebooktermer: ”det är komplicerat”.

Sommarlovet för våra makthavare inom skolans värld borde börja med en intensivkurs i kommunikation och pedagogik. Annars är skilsmässan ett faktum.