2018-06-05 16:42

2018-06-05 16:42

Centern vill skapa säkra cykelvägar i Säffle kommun!

INSÄNDARE

Centerpartiet i Säffle har en vision att man en dag ska kunna cykla till jobbet som boende på landsbygden nära någon av våra tätorter i kommunen utan att riskera livet genom att bli meddragen i vinddraget från en tung lastbil som samtidigt möter en personbil och där ingen slår av på hastigheten och visar hänsyn.

Vi har också visionen att man som förälder en dag kan låta ungdomarna ta sig med cykel till någon av våra badplatser eller till sommarstugan på sommarlovet utan att som nu skjutsa dem med bil för att vägarna till badplatsen eller sommarstugan är livsfarliga att cykla på.

Att cykla ökar allt mera, det är en bra sak för miljö och klimat samtidigt som det ger motion och bättre hälsa och välbefinnande för den som cyklar.

Att cykla till jobbet eller till skolan fungerar på avstånd upp till cirka 7 kilometer, för elcyklar ökar räckvidden till ungefär det dubbla. Problemet är att vi inte har en säker cykelmiljö längs våra vägar som finns i anslutning till våra tätorter i kommunen.

Men det inte bara är gående och cyklande som förekommer på gång och cykelbanor utan också löpning, rullskideåkning, promenader med barnvagnar och rollatorer med mera. Plogar man snö och sandar så är gång och cykelbanorna dessutom tillgängliga året runt.

Problemet med säker cykel- och gångmiljö har uppmärksammats av många invånare genom skrivelser, motioner och medborgarförslag. Att lite händer tror vi beror på frågans komplexitet, finansiering och vem som har rådighet och ansvar för att anlägga gång och cykelbanor längs våra vägar.

När det gäller den mycket efterfrågade cykelvägen mellan Säffle och Värmlandsbro så driver Säffle kommun nu mycket hårt att det kommer till stånd en cykelbana i samband med Trafikverkets kommande ombyggnation av E45 till mötesseparerad väg.

Men vi har många fler viktiga vägar där det i dag inte går att cykla säkert, några exempel är Näsvägen söder om By kyrka, Östra och Västra Kilavägen, genomfarten i Värmlands Nysäter, förlängning av cykelvägen till badplatsen i Strand Svaneholm med flera platser.

Vi behöver få igång ett långsiktigt arbete där man i omgångar bygger ut gång och cykelbanor längs våra vägar som gör att man kan cykla till skolan, jobbet, sommarstugan eller badplatsen. Som exempel på hur vi tänker kan man bygga ut Näsvägen i etapper. Först till avfarten vid Södra Skane. Då kan alla som bor i området längs vägen mot Rörvass/Spesshult cykla in till jobb, skola eller handla i Säffle och Säfflebor kan cykla ut till vänner och bekanta, sommarstugor och badplatser med mera. En andra etapp kan sträcka sig till Nolby/Hargene, nästa till Öcken och så vidare ut på Värmlandsnäs. Detsamma för Östra Kilavägen (175:an) i etapper till Spässlanda, Kärrholmen, Knöstad. Västra Kilavägen likadant i etapper till Harnäs, Norra Ed och vidare mot Kila och Värmland Nysäter samt i övriga kommundelar där trafiken gör cykling osäker.

Att få detta till stånd kräver en omfattande projektering och finansiering, det kräver samråd och överenskommelser med markägare, samråd med Trafikverket för medfinansiering, bidrag samt även tillstånd för ev. användande av vägområdet. Vi tror det är ett projekt som sträcker sig tiotals år framåt i tiden men där man i etapper ändå kan förverkliga några vägavsnitt i kommunen vart eller vartannat år.

Om man aldrig börjar så kommer man aldrig i gång. Därför kommer vi i Centerpartiet att nästa mandatperiod initiera, driva och stödja att arbetet startas upp. En förstudie behöver göras där man kartlägger behov, problem, finansiering, tillstånd med mera. Utifrån den upprättas en handlingsplan ”Säkra cykelvägar i Säffle kommun” där olika cykelbaneavsnitt projekteras och prioriteras. Förverkligande av cykelbaneetapperna i handlingsplanen ska sedan finansieras i kommunens rullande investeringsbudget.

Vi har också visionen att man som förälder en dag kan låta ungdomarna ta sig med cykel till någon av våra badplatser eller till sommarstugan på sommarlovet utan att som nu skjutsa dem med bil för att vägarna till badplatsen eller sommarstugan är livsfarliga att cykla på.

Att cykla ökar allt mera, det är en bra sak för miljö och klimat samtidigt som det ger motion och bättre hälsa och välbefinnande för den som cyklar.

Att cykla till jobbet eller till skolan fungerar på avstånd upp till cirka 7 kilometer, för elcyklar ökar räckvidden till ungefär det dubbla. Problemet är att vi inte har en säker cykelmiljö längs våra vägar som finns i anslutning till våra tätorter i kommunen.

Men det inte bara är gående och cyklande som förekommer på gång och cykelbanor utan också löpning, rullskideåkning, promenader med barnvagnar och rollatorer med mera. Plogar man snö och sandar så är gång och cykelbanorna dessutom tillgängliga året runt.

Problemet med säker cykel- och gångmiljö har uppmärksammats av många invånare genom skrivelser, motioner och medborgarförslag. Att lite händer tror vi beror på frågans komplexitet, finansiering och vem som har rådighet och ansvar för att anlägga gång och cykelbanor längs våra vägar.

När det gäller den mycket efterfrågade cykelvägen mellan Säffle och Värmlandsbro så driver Säffle kommun nu mycket hårt att det kommer till stånd en cykelbana i samband med Trafikverkets kommande ombyggnation av E45 till mötesseparerad väg.

Men vi har många fler viktiga vägar där det i dag inte går att cykla säkert, några exempel är Näsvägen söder om By kyrka, Östra och Västra Kilavägen, genomfarten i Värmlands Nysäter, förlängning av cykelvägen till badplatsen i Strand Svaneholm med flera platser.

Vi behöver få igång ett långsiktigt arbete där man i omgångar bygger ut gång och cykelbanor längs våra vägar som gör att man kan cykla till skolan, jobbet, sommarstugan eller badplatsen. Som exempel på hur vi tänker kan man bygga ut Näsvägen i etapper. Först till avfarten vid Södra Skane. Då kan alla som bor i området längs vägen mot Rörvass/Spesshult cykla in till jobb, skola eller handla i Säffle och Säfflebor kan cykla ut till vänner och bekanta, sommarstugor och badplatser med mera. En andra etapp kan sträcka sig till Nolby/Hargene, nästa till Öcken och så vidare ut på Värmlandsnäs. Detsamma för Östra Kilavägen (175:an) i etapper till Spässlanda, Kärrholmen, Knöstad. Västra Kilavägen likadant i etapper till Harnäs, Norra Ed och vidare mot Kila och Värmland Nysäter samt i övriga kommundelar där trafiken gör cykling osäker.

Att få detta till stånd kräver en omfattande projektering och finansiering, det kräver samråd och överenskommelser med markägare, samråd med Trafikverket för medfinansiering, bidrag samt även tillstånd för ev. användande av vägområdet. Vi tror det är ett projekt som sträcker sig tiotals år framåt i tiden men där man i etapper ändå kan förverkliga några vägavsnitt i kommunen vart eller vartannat år.

Om man aldrig börjar så kommer man aldrig i gång. Därför kommer vi i Centerpartiet att nästa mandatperiod initiera, driva och stödja att arbetet startas upp. En förstudie behöver göras där man kartlägger behov, problem, finansiering, tillstånd med mera. Utifrån den upprättas en handlingsplan ”Säkra cykelvägar i Säffle kommun” där olika cykelbaneavsnitt projekteras och prioriteras. Förverkligande av cykelbaneetapperna i handlingsplanen ska sedan finansieras i kommunens rullande investeringsbudget.

  • Centerpartiet i Säffle

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.