2018-02-28 10:24

2018-02-28 10:24

Finns det bönerum på Tegnérskolan?

INSÄNDARE: Rykten som måste bemötas

I dag när det diskuteras religionsfri skola, likabehandlingsplaner och vikten av integration så önskar jag få svar från ansvariga på följande påståenden:

Stämmer det att Säffles skolledning medvetet släpper igenom elever på Transportprogrammet med bristande språk och kunskaper till arbetsgivare?

Får elever på Höglundaskolan gå ifrån och be under lektionstid?

Har man inrättat ett bönerum med bönematta på Tegnerskolan?

Dessa bisarra uppgifter samt andra rykten florerar i Säffle och det vore tacksamt om skolchefen kan bemöta dem. Detta för att klargöra hur läget verkligen är och stoppa eventuella felaktigheter.

Undrande

---

Svar direkt: Tack för din insändare.

Jag delar helt din inställning att rykten behöver stämmas av mot fakta för att undvika att oriktiga uppgifter blir till en sanning. Jag har tagit kontakt med de tre rektorerna som ansvarar för skolorna som omnämns i insändaren, för att kunna svara så korrekt som möjligt.

För Herrgårdsgymnasiets del så är det de nationella målen för utbildningen som är den nivå som eleven måste ha nått för att kunna vara godkända. Det finns kriterier för hur väl du måste kunna de olika delarna av utbildningen, varav kunskaper i svenska är en del. För att nå en yrkesexamen behöver du inte ha godkända betyg i alla kurser, i enlighet med gymnasieförordningen, men i vissa ämnen måste du ha nått kriterierna för lägst betyget E, varav svenska och viktiga yrkeskurser är sådana ämnen. Därför kan vi bemöta ryktet som felaktigt.

Inga elever på Höglundaskolan, eller någon annan skola heller, får gå ifrån lektionerna för att be. Elevens rätt till utbildning väger tyngre än elevens rätt att utöva sin religion. Vi har däremot inget emot om elever eller personal ber under raster, men det finns inga sådana lokaler för elever på Höglunda- eller Tegnérskolan.

På Tegnérskolan har man ett litet rum där personalen, oavsett religion, får be under sin raster.

Vi vill ha en skola för alla i Säffle, där alla trivs och utvecklas, naturligtvis utan att det går ut över utbildningen och andras trivsel. Jag är tacksam över att du hörde av dig med dessa rykten, så att vi får en chans att bemöta dem. En viktig kunskap som vi lär våra elever är att vara källkritiska och ta reda på fakta och där agerar du på ett förebildligt sätt!

Med vänlig hälsning,

Erica Andrén

Förvaltningschef Säffle kommun

Stämmer det att Säffles skolledning medvetet släpper igenom elever på Transportprogrammet med bristande språk och kunskaper till arbetsgivare?

Får elever på Höglundaskolan gå ifrån och be under lektionstid?

Har man inrättat ett bönerum med bönematta på Tegnerskolan?

Dessa bisarra uppgifter samt andra rykten florerar i Säffle och det vore tacksamt om skolchefen kan bemöta dem. Detta för att klargöra hur läget verkligen är och stoppa eventuella felaktigheter.

Undrande

---

Svar direkt: Tack för din insändare.

Jag delar helt din inställning att rykten behöver stämmas av mot fakta för att undvika att oriktiga uppgifter blir till en sanning. Jag har tagit kontakt med de tre rektorerna som ansvarar för skolorna som omnämns i insändaren, för att kunna svara så korrekt som möjligt.

För Herrgårdsgymnasiets del så är det de nationella målen för utbildningen som är den nivå som eleven måste ha nått för att kunna vara godkända. Det finns kriterier för hur väl du måste kunna de olika delarna av utbildningen, varav kunskaper i svenska är en del. För att nå en yrkesexamen behöver du inte ha godkända betyg i alla kurser, i enlighet med gymnasieförordningen, men i vissa ämnen måste du ha nått kriterierna för lägst betyget E, varav svenska och viktiga yrkeskurser är sådana ämnen. Därför kan vi bemöta ryktet som felaktigt.

Inga elever på Höglundaskolan, eller någon annan skola heller, får gå ifrån lektionerna för att be. Elevens rätt till utbildning väger tyngre än elevens rätt att utöva sin religion. Vi har däremot inget emot om elever eller personal ber under raster, men det finns inga sådana lokaler för elever på Höglunda- eller Tegnérskolan.

På Tegnérskolan har man ett litet rum där personalen, oavsett religion, får be under sin raster.

Vi vill ha en skola för alla i Säffle, där alla trivs och utvecklas, naturligtvis utan att det går ut över utbildningen och andras trivsel. Jag är tacksam över att du hörde av dig med dessa rykten, så att vi får en chans att bemöta dem. En viktig kunskap som vi lär våra elever är att vara källkritiska och ta reda på fakta och där agerar du på ett förebildligt sätt!

Med vänlig hälsning,

Erica Andrén

Förvaltningschef Säffle kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.