2017-12-13 12:07

2017-12-13 12:07

9,2 miljoner kronor är 9,2 miljoner kronor för mycket!

Säffle: Replik på insändare från ”Fortfarande Säfflebo?”

Svar. Jag känner stor otillfredsställelse med att skiljenämnden beslutar att Säffle kommun ska betala 9,2 miljoner kronor till Krokstad AB för tvisten som pågått en längre tid och tagit mycket kraft och resurser i anspråk för att hanteras.

I pressmeddelandet uttrycker vi också att Säffle Kommun anser att 9,2 miljoner kronor är 9,2 miljoner kronor för mycket.

Säffle kommun hyrde i maj 2003 ut Duse udde camping till Krokstad Herrgård AB (Krokstad) efter att kommunen drivit anläggningen i egen regi under många år. Under alla år i det förhållandet uppgick kommunens drifts- och underhållskostnader för campingen till mellan 1,1 och 1,2 miljoner kronor per år i genomsnitt. För att skapa förutsättningar för ett bättre samarbete parterna emellan utan årliga subventioner av skattemedel till en privat näringsidkare, gjorde kommunen en översyn av det 13 år gamla hyresavtalet. Vi sade upp det för omförhandling på ett sätt som följer en punkt i det gamla avtalet samt enligt Hyreslagen och lämnade ett förslag till nytt avtal samtidigt. Ett avtalsförslag som Krokstad inte visade något intresse av att bemöta eller förhandla om.

Krokstad hänsköt ärendet till hyresnämnden för medling men visade som sagt i realiteten inget intresse av att komma med synpunkter eller diskutera med kommunen om det nya förslaget. Först i slutet av december 2015 meddelade Krokstad att man inte tänkte fortsätta hyresförhållandet då man ansåg att de villkor som kommunen erbjudit var oskäliga.

Krokstads sammanlagda krav uppgick till drygt 43 miljoner kronor. Beloppet grundades på Krokstads egen värdering av campingrörelsen som man menade uppgick till totalt 37,6 miljoner kronor. Säffle kommun bestred kraven från Krokstad då kommunen ansåg att Krokstad erbjudits skäliga villkor i enlighet med hyreslagens bestämmelser. En ny hyresgäst hade då hyrt anläggningen på samma villkor som kommunen erbjudit Krokstad.

Skiljenämnden i tvisten mellan Krokstad Herrgård AB och Säffle kommun meddelade den 7 december 2017 domen, enligt vilken Säffle kommun ska betala 9,2 miljoner kronor till Krokstad. Domen innebär vidare att vardera parten står för sina egna kostnader.

Vi har gjort vårt yttersta för att ge kommunen ett sådant bra utgångsläge som möjligt och har under processen anlitat ett ombud med specialistkompetens inom fastighetsrätt - Advokatfirman Åberg & Co i Stockholm. Ett stort arbete har lagts ned för att visa att vår motparts äskanden och värderingar inte varit realistiska. I skiljenämndens beslut konstaterar vårt ombud att kommunen endast ålagts att erlägga mindre än en fjärdedel av yrkat belopp och där 90 procent (cirka 8 miljoner kr) av det beloppet avsåg klausulen i § 2 som redan fanns i avtalet från 2003. Skiljenämnden har legat närmare vårt sätt att värdera verksamhetens värde i sin bedömning än de hissnande summor Krokstad begärt.

Beslutet i skiljenämnden är ej överklagningsbart och tvisten är nu avgjord en gång för alla.

Jag var inte politiskt aktiv 2003 men vill minnas att kommunens intentioner då var att inleda ett samarbete med Krokstad Herrgård AB för att på Duse och Krokstad området förverkliga en gigantisk turismsatsning som skulle ge många arbetstillfällen till vår kommun samt utvecklingsmöjligheter för vårt lokala näringsliv och handeln med många besökare utifrån. Tyvärr avslutades detta samarbete med något helt annat.

Det gäller dock att ta lärdom av det som skett så att liknande misstag inte upprepas i framtiden. Vi har på kommunen förstärkt vår juridiska kompetens för att ha kunskap och kunna göra bedömningar när vi är i riskzonen med nya avtal mm. Vi ställs med jämna mellanrum inför uppvaktningar om etableringar som lovar arbetstillfällen men där kommunen ombeds delta på något vis för att underlätta. Det är viktigt att vi även framåt ska våga gå in i samarbeten men på ett riskfritt sätt sett till hur vi hanterar våra skattemedel.

Det är också viktigt att se framåt och nu se nya möjligheter för Duse camping och Krokstad egendom i framtiden till nytta för våra invånare, företagare eller besökare till kommunen.

Dag Rogne (C)

Kommunstyrelsens ordförande

I pressmeddelandet uttrycker vi också att Säffle Kommun anser att 9,2 miljoner kronor är 9,2 miljoner kronor för mycket.

Säffle kommun hyrde i maj 2003 ut Duse udde camping till Krokstad Herrgård AB (Krokstad) efter att kommunen drivit anläggningen i egen regi under många år. Under alla år i det förhållandet uppgick kommunens drifts- och underhållskostnader för campingen till mellan 1,1 och 1,2 miljoner kronor per år i genomsnitt. För att skapa förutsättningar för ett bättre samarbete parterna emellan utan årliga subventioner av skattemedel till en privat näringsidkare, gjorde kommunen en översyn av det 13 år gamla hyresavtalet. Vi sade upp det för omförhandling på ett sätt som följer en punkt i det gamla avtalet samt enligt Hyreslagen och lämnade ett förslag till nytt avtal samtidigt. Ett avtalsförslag som Krokstad inte visade något intresse av att bemöta eller förhandla om.

Krokstad hänsköt ärendet till hyresnämnden för medling men visade som sagt i realiteten inget intresse av att komma med synpunkter eller diskutera med kommunen om det nya förslaget. Först i slutet av december 2015 meddelade Krokstad att man inte tänkte fortsätta hyresförhållandet då man ansåg att de villkor som kommunen erbjudit var oskäliga.

Krokstads sammanlagda krav uppgick till drygt 43 miljoner kronor. Beloppet grundades på Krokstads egen värdering av campingrörelsen som man menade uppgick till totalt 37,6 miljoner kronor. Säffle kommun bestred kraven från Krokstad då kommunen ansåg att Krokstad erbjudits skäliga villkor i enlighet med hyreslagens bestämmelser. En ny hyresgäst hade då hyrt anläggningen på samma villkor som kommunen erbjudit Krokstad.

Skiljenämnden i tvisten mellan Krokstad Herrgård AB och Säffle kommun meddelade den 7 december 2017 domen, enligt vilken Säffle kommun ska betala 9,2 miljoner kronor till Krokstad. Domen innebär vidare att vardera parten står för sina egna kostnader.

Vi har gjort vårt yttersta för att ge kommunen ett sådant bra utgångsläge som möjligt och har under processen anlitat ett ombud med specialistkompetens inom fastighetsrätt - Advokatfirman Åberg & Co i Stockholm. Ett stort arbete har lagts ned för att visa att vår motparts äskanden och värderingar inte varit realistiska. I skiljenämndens beslut konstaterar vårt ombud att kommunen endast ålagts att erlägga mindre än en fjärdedel av yrkat belopp och där 90 procent (cirka 8 miljoner kr) av det beloppet avsåg klausulen i § 2 som redan fanns i avtalet från 2003. Skiljenämnden har legat närmare vårt sätt att värdera verksamhetens värde i sin bedömning än de hissnande summor Krokstad begärt.

Beslutet i skiljenämnden är ej överklagningsbart och tvisten är nu avgjord en gång för alla.

Jag var inte politiskt aktiv 2003 men vill minnas att kommunens intentioner då var att inleda ett samarbete med Krokstad Herrgård AB för att på Duse och Krokstad området förverkliga en gigantisk turismsatsning som skulle ge många arbetstillfällen till vår kommun samt utvecklingsmöjligheter för vårt lokala näringsliv och handeln med många besökare utifrån. Tyvärr avslutades detta samarbete med något helt annat.

Det gäller dock att ta lärdom av det som skett så att liknande misstag inte upprepas i framtiden. Vi har på kommunen förstärkt vår juridiska kompetens för att ha kunskap och kunna göra bedömningar när vi är i riskzonen med nya avtal mm. Vi ställs med jämna mellanrum inför uppvaktningar om etableringar som lovar arbetstillfällen men där kommunen ombeds delta på något vis för att underlätta. Det är viktigt att vi även framåt ska våga gå in i samarbeten men på ett riskfritt sätt sett till hur vi hanterar våra skattemedel.

Det är också viktigt att se framåt och nu se nya möjligheter för Duse camping och Krokstad egendom i framtiden till nytta för våra invånare, företagare eller besökare till kommunen.

Dag Rogne (C)

Kommunstyrelsens ordförande

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.