2017-11-13 16:48

2017-11-15 13:51

Frågor om simhallensom måste besvaras

Säffle: Till våra politiker

Simhall. I förra veckan kunde man i Säffletidningen läsa en insändare om vårt blivande badhus och om en slöjdsal vid Svanskogs skola.

Om det finns ett uns av sanning i rubrikens påstående är det ett flagrant bevis på våra politikers totala ointresse att handha praktiska frågor som starkt berör kommunens innevånare. Uppenbarligen har man glömt det faktum att kommunens ledning är tillsatt för att tjäna medborgarnas bästa och inte sitt eget.

Jag utgår från att kommunledningen snabbt ger Svanskogsborna ett positivt besked om slöjdlokalen.

När det gäller det nya badhuset så tror jag det vore intressant för kommunens innevånare om de kunde få svar på följande frågor.

1. Är projektkostnaderna inräknade i de 250 miljonerna. Om inte? Vad kostar det och hur ser finansieringen ut?

2. Är samtliga yttre arbeten, framdragande av stammar, nya vägar ochså vidare inkluderande i ovanstående summa?

3. Vad händer med det gamla badhuset? Skall det rivas? Är i så fall kostnaderna för detta inberäknade? Om inte? Vad kostar det och hur ser finansieringen ut?

4. Hur kommer det nya badhuset att se ut beträffande handikapp anpassning? Kommer det att finnas enskilda omklädningsrum. Kommer det att finnas anpassade pooler med varmare vatten? Lyftanordningar för rullstolsbundna till dessa pooler?

5. På nätet kan man läsa att den moderata politikern Ulrika Simonsson konstaterat att ett beslut om byggande innebär minst 4 års kommunalt investeringsstopp. Om detta är med sanningen överensstämmande borde allt stoppas. Jag tror det är viktigt att frågan utreds omgående och att kommuninnevånarna får ett uttömmande svar.

Jag utgår från att ovanstående frågor besvaras snabbt för jag tror alla kommuninnevånarna har intresse av hur deras pengar hanteras.

En kommuninnevånare

Om det finns ett uns av sanning i rubrikens påstående är det ett flagrant bevis på våra politikers totala ointresse att handha praktiska frågor som starkt berör kommunens innevånare. Uppenbarligen har man glömt det faktum att kommunens ledning är tillsatt för att tjäna medborgarnas bästa och inte sitt eget.

Jag utgår från att kommunledningen snabbt ger Svanskogsborna ett positivt besked om slöjdlokalen.

När det gäller det nya badhuset så tror jag det vore intressant för kommunens innevånare om de kunde få svar på följande frågor.

1. Är projektkostnaderna inräknade i de 250 miljonerna. Om inte? Vad kostar det och hur ser finansieringen ut?

2. Är samtliga yttre arbeten, framdragande av stammar, nya vägar ochså vidare inkluderande i ovanstående summa?

3. Vad händer med det gamla badhuset? Skall det rivas? Är i så fall kostnaderna för detta inberäknade? Om inte? Vad kostar det och hur ser finansieringen ut?

4. Hur kommer det nya badhuset att se ut beträffande handikapp anpassning? Kommer det att finnas enskilda omklädningsrum. Kommer det att finnas anpassade pooler med varmare vatten? Lyftanordningar för rullstolsbundna till dessa pooler?

5. På nätet kan man läsa att den moderata politikern Ulrika Simonsson konstaterat att ett beslut om byggande innebär minst 4 års kommunalt investeringsstopp. Om detta är med sanningen överensstämmande borde allt stoppas. Jag tror det är viktigt att frågan utreds omgående och att kommuninnevånarna får ett uttömmande svar.

Jag utgår från att ovanstående frågor besvaras snabbt för jag tror alla kommuninnevånarna har intresse av hur deras pengar hanteras.

En kommuninnevånare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.