2017-11-06 13:28

2017-11-06 13:28

Stor skillnad mellan simhall och slöjdsal

Svanskog: Till Säffles politiker

Ny simhall i Säffle: 250 miljoner kronor och driftskostnad 30 miljoner kronor/år. Slöjdsal i Svanskogs skola 0 kr.

Jag måste återigen berömma våra folkvalda politiker till ovanstående beslut. Vår skola i Svanskog byggdes 1960. Ingen genomgående renovering har skett. Nu skall detta göras och vi Svanskogsbor är mycket glada för detta.

Vad händer?

I projektet finns inte utrymme för en enkel slöjdsal! Barnen skall köras till annan plats. Vore det ok att barnen i Säffle skulle köras till Nysäter/Svanskog för någon timmes slöjd?

Tänk på miljön, säkerheten för barnen, tidförlusten, kostnader för transporter och så vidare.

Finns det en kalkyl på detta, så presentera gärna denna för oss. Kostnaden för en slöjdsal, torde rymmas väl inom projektet.

I samband med simhallsprojektet, uttalades att inga andra projekt/nämnder skulle drabbas av denna gigantiska investering och att kommunens ekonomi var mycket god. Gäller detta fortfarande, kan inte en enkel slöjdsal var ett problem.

Svanskogsbo

 

Jag måste återigen berömma våra folkvalda politiker till ovanstående beslut. Vår skola i Svanskog byggdes 1960. Ingen genomgående renovering har skett. Nu skall detta göras och vi Svanskogsbor är mycket glada för detta.

Vad händer?

I projektet finns inte utrymme för en enkel slöjdsal! Barnen skall köras till annan plats. Vore det ok att barnen i Säffle skulle köras till Nysäter/Svanskog för någon timmes slöjd?

Tänk på miljön, säkerheten för barnen, tidförlusten, kostnader för transporter och så vidare.

Finns det en kalkyl på detta, så presentera gärna denna för oss. Kostnaden för en slöjdsal, torde rymmas väl inom projektet.

I samband med simhallsprojektet, uttalades att inga andra projekt/nämnder skulle drabbas av denna gigantiska investering och att kommunens ekonomi var mycket god. Gäller detta fortfarande, kan inte en enkel slöjdsal var ett problem.

Svanskogsbo

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.