2017-10-06 11:17

2017-10-06 11:18

Anhörigstödet i Säffle är under utveckling

Säffle: Svar från socialchefen

Svar till Björn Wiklund.

Den kritik som framförts gällande anhörigstödet ger för handen att stödet behöver utvecklas och bli mer flexibelt. Stödet som anhöriga ger sina närstående är mycket betydelsefullt och det är viktigt att också du som anhörig får stöd, råd och avlastning i den insats du gör. Anhörigstödet består av mötesplatser, utbildning och träffar. Anhörigstödet kan även sökas som kostnadsfri avlösning i hemmet.

De senaste tio månaderna har Säffle kommun erbjudit tio timmar avgiftsfritt anhörigstöd mellan klockan 07-19 under vardagar. Detta tidsintervall kommer att ses över då behov också finnas på kvällar och helgdagar. Stödet behöver bli mer flexibelt för att möta det individuella behovet. Administration och planering behöver förbättras så att inte detta blir ett hinder för att ta del av anhörigstödet.

I de fall hemtjänsten väljs som stöd utför personalen de insatser som den anhörig skulle gjort relaterat till den vårdbehövande. Genomförandeplanen är då en överenskommelse om vad man kommit överens om ska utföras, detta för att underlätta för båda parter. När det gäller hundar så är praxis vid hemtjänstinsatser att hunden är kopplad och om möjligt utför hundvana medarbetare uppdraget.

Ambitionen vid införandet av anhörigstödet var ju att avlasta den anhörige och att understödja möjligheten till egna fritidsaktiviteter. Utveckling kommer att ske så att anhörigstödet kan ses som en enkel och bra stödinsats som kommunen erbjuder anhöriga och närstående.

För socialnämndens arbetsutskott

Karin Krönenstedt

Socialchef

Den kritik som framförts gällande anhörigstödet ger för handen att stödet behöver utvecklas och bli mer flexibelt. Stödet som anhöriga ger sina närstående är mycket betydelsefullt och det är viktigt att också du som anhörig får stöd, råd och avlastning i den insats du gör. Anhörigstödet består av mötesplatser, utbildning och träffar. Anhörigstödet kan även sökas som kostnadsfri avlösning i hemmet.

De senaste tio månaderna har Säffle kommun erbjudit tio timmar avgiftsfritt anhörigstöd mellan klockan 07-19 under vardagar. Detta tidsintervall kommer att ses över då behov också finnas på kvällar och helgdagar. Stödet behöver bli mer flexibelt för att möta det individuella behovet. Administration och planering behöver förbättras så att inte detta blir ett hinder för att ta del av anhörigstödet.

I de fall hemtjänsten väljs som stöd utför personalen de insatser som den anhörig skulle gjort relaterat till den vårdbehövande. Genomförandeplanen är då en överenskommelse om vad man kommit överens om ska utföras, detta för att underlätta för båda parter. När det gäller hundar så är praxis vid hemtjänstinsatser att hunden är kopplad och om möjligt utför hundvana medarbetare uppdraget.

Ambitionen vid införandet av anhörigstödet var ju att avlasta den anhörige och att understödja möjligheten till egna fritidsaktiviteter. Utveckling kommer att ske så att anhörigstödet kan ses som en enkel och bra stödinsats som kommunen erbjuder anhöriga och närstående.

För socialnämndens arbetsutskott

Karin Krönenstedt

Socialchef

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.