2017-09-06 12:13

2017-09-06 12:13

Tänk efter innan ni beslutar

Säffle: Utbyggnaden av E45 genom Värmlandsbro

E45. Jag och många med mig, har läst om förslaget att höja hastigheten genom Värmlandsbro samhälle samt att eventuellt skapa 2-1-väg mellan Säffle och Valnäs.

Har det tagits någon hänsyn till boende utefter E45 i Värmlandsbro tätort? Idag är det cirka tio utfarter i tätorten. Är det tänkt att ta bort dessa? Lösa in hus?

Som det ser ut idag gäller 70 km/t men merparten av trafikanterna kör fortare och farliga omkörningar förkommer, samt att det bor barnfamiljer utefter vägen.

Tidigare har det tagits hänsyn till att inte dra tung trafik genom samhällen. Det är därför konstigt att även kommunala politiker förespråkar breddning av vägen i Värmlandsbro. Jag förstår problemen med mycket trafik från Moelven.

Men varför inte förespråka tidigare förslag som fanns på 90-talet när en ny vägsträcka var på gång mellan Säffle och Valnäs. Då kallade man det för röd och blå korridor. Det blir kortare och säkrare vägsträcka samt bättre infrastruktur till och från Värmland och norrut längs E45. I detta fall tycker vi som bor i Värmlandsbro tätort kring E45 och varje dag måste korsa vägen, att det inte visats någon hänsyn från varken trafikverket eller de kommunala politikerna.

Det har ständigt ökat med trafikanter utefter E45 de senaste åren och det är inget vi valt. Trafiken till och från Moelvens industri är en droppe i havet jämförelse med trafiken som passerar per dygn genom samhället.

Om en annan dragning av E45 utanför Värmlandsbro samhälle skulle bli av så borde det underlätta även för Moelvens industri.

Räknar man in en sådan investering skulle det på sikt löna sig för värmländsk industri och då Gruvöns bruk satsar miljarder kommer garanterat vägen att bli mer belastad.

Vi ber er att tänka efter på följderna av ert budgetförslag och satsa på framtiden, med snabbare säkrare vägar men inte genom samhällen som Värmlandsbro då trafiken ständigt ökar.

Edvard Persson

Har det tagits någon hänsyn till boende utefter E45 i Värmlandsbro tätort? Idag är det cirka tio utfarter i tätorten. Är det tänkt att ta bort dessa? Lösa in hus?

Som det ser ut idag gäller 70 km/t men merparten av trafikanterna kör fortare och farliga omkörningar förkommer, samt att det bor barnfamiljer utefter vägen.

Tidigare har det tagits hänsyn till att inte dra tung trafik genom samhällen. Det är därför konstigt att även kommunala politiker förespråkar breddning av vägen i Värmlandsbro. Jag förstår problemen med mycket trafik från Moelven.

Men varför inte förespråka tidigare förslag som fanns på 90-talet när en ny vägsträcka var på gång mellan Säffle och Valnäs. Då kallade man det för röd och blå korridor. Det blir kortare och säkrare vägsträcka samt bättre infrastruktur till och från Värmland och norrut längs E45. I detta fall tycker vi som bor i Värmlandsbro tätort kring E45 och varje dag måste korsa vägen, att det inte visats någon hänsyn från varken trafikverket eller de kommunala politikerna.

Det har ständigt ökat med trafikanter utefter E45 de senaste åren och det är inget vi valt. Trafiken till och från Moelvens industri är en droppe i havet jämförelse med trafiken som passerar per dygn genom samhället.

Om en annan dragning av E45 utanför Värmlandsbro samhälle skulle bli av så borde det underlätta även för Moelvens industri.

Räknar man in en sådan investering skulle det på sikt löna sig för värmländsk industri och då Gruvöns bruk satsar miljarder kommer garanterat vägen att bli mer belastad.

Vi ber er att tänka efter på följderna av ert budgetförslag och satsa på framtiden, med snabbare säkrare vägar men inte genom samhällen som Värmlandsbro då trafiken ständigt ökar.

Edvard Persson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.