2017-03-27 14:24

2017-03-27 14:25

Är simhallsfrågan i Säffle redan avgjord?

Åsikt: Lägg er röst på någonting realistiskt

Det blev ingen respons på vår insändare i tisdagens ST angående badhusprojektet från de partier som står bakom investeringen på cirka 250 miljoner kronor

Vi tolkar detta som att våra beräkningar och slutsatser är helt korrekta. Då uppstår frågan! Skall man verkligen ta ett beslut som får sådana konsekvenser?

Beslut skall tas i kommunfullmäktige, 3 april enligt information från kommunen. Vi förstår att de som är för projektet inte vill diskutera detta i medierna, men det visar också på en svaghet från de som står bakom projektet. Samtidigt är det en rättighet från oss kommuninnevånare att veta era ståndpunkter.

Vi hoppas att flera med oss nu, kan påverka våra politiker att återremittera ärendet, så att Säffle kommun tar ett rätt beslut i frågan. Detta vore mycket klokt och skulle återskapa förtroendet för våra politiker.

Ni politiker som deltar i beslutet, lägg er röst på vad som är realistiskt och rätt att göra, inte vad partipiskan säger.

Innan beslut tas vore det mycket intressant att från allmänheten få veta varje partis ställning i frågan och hur man tar ställning till andra behov som kunde ha finansierats med dessa medel.

Skattebetalaren

Vi tolkar detta som att våra beräkningar och slutsatser är helt korrekta. Då uppstår frågan! Skall man verkligen ta ett beslut som får sådana konsekvenser?

Beslut skall tas i kommunfullmäktige, 3 april enligt information från kommunen. Vi förstår att de som är för projektet inte vill diskutera detta i medierna, men det visar också på en svaghet från de som står bakom projektet. Samtidigt är det en rättighet från oss kommuninnevånare att veta era ståndpunkter.

Vi hoppas att flera med oss nu, kan påverka våra politiker att återremittera ärendet, så att Säffle kommun tar ett rätt beslut i frågan. Detta vore mycket klokt och skulle återskapa förtroendet för våra politiker.

Ni politiker som deltar i beslutet, lägg er röst på vad som är realistiskt och rätt att göra, inte vad partipiskan säger.

Innan beslut tas vore det mycket intressant att från allmänheten få veta varje partis ställning i frågan och hur man tar ställning till andra behov som kunde ha finansierats med dessa medel.

Skattebetalaren

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.