2017-03-24 12:25

2017-03-24 12:25

Förskola i Lugnadalskolans moduler?

Säffle: Skolans vara eller inte vara har diskuterats länge

Planer. Man kan aldrig sluta förundras över hur kort minne Säffle tjänstemän och politiker har.

Under flera års tid har det diskuterats om Lugnadalskolans vara eller inte vara. Allt sedan problemen med inomhusmiljön och de impregnerade syllarna 2008, till branden 2009 som totalförstörde skolan och därefter den tillfälliga skolan i hyrda moduler.

Hela tiden har kommunen och BUN försökt att argumentera för att det inte finns behov för små skolenheter utan det är bättre med skolor med flera hundra barn på samma ställe. Några av argumenten för att få bort Lugnadalskolan har varit:

• Bygglovet gäller inte för en så lång tid.

• Det är dyrt med hyrda moduler (trots att försäkringen betalade de första åren).

• Avtalet med Cramo går ut och de behöver modulerna till andra kunder.

• Barnantalet har en nedåtgående kurva.

• Det är ingen bra miljö runt Lugnadalskolan för små barn.

Trots detta skall kommunen satsa stora pengar på att göra om dessa dyra felplacerade moduler till en förskola.

Skulle gärna vilja att någon ansvarig ger svar via Säffle-Tidningen på varför ovan argument inte längre gäller eller om de bara var falska påståenden i spelet om kommunens storskolor.

Skattebetalare

Under flera års tid har det diskuterats om Lugnadalskolans vara eller inte vara. Allt sedan problemen med inomhusmiljön och de impregnerade syllarna 2008, till branden 2009 som totalförstörde skolan och därefter den tillfälliga skolan i hyrda moduler.

Hela tiden har kommunen och BUN försökt att argumentera för att det inte finns behov för små skolenheter utan det är bättre med skolor med flera hundra barn på samma ställe. Några av argumenten för att få bort Lugnadalskolan har varit:

• Bygglovet gäller inte för en så lång tid.

• Det är dyrt med hyrda moduler (trots att försäkringen betalade de första åren).

• Avtalet med Cramo går ut och de behöver modulerna till andra kunder.

• Barnantalet har en nedåtgående kurva.

• Det är ingen bra miljö runt Lugnadalskolan för små barn.

Trots detta skall kommunen satsa stora pengar på att göra om dessa dyra felplacerade moduler till en förskola.

Skulle gärna vilja att någon ansvarig ger svar via Säffle-Tidningen på varför ovan argument inte längre gäller eller om de bara var falska påståenden i spelet om kommunens storskolor.

Skattebetalare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.