2017-03-11 06:00

2017-03-11 06:00

Många fördelar med kommunalt tvätteri

Säffle: Ger fler arbetstillfällen

Den 26 oktober 2015 inlämnades från Socialdemokraterna en motion om att snarast inrätta ett kommunalt tvätteri.

Först 6 mars 2017 var ärendet med på dagordningen till kommunstyrelsens arbetsutskott som är första instans i beslutskedjan.

En bakgrund till motionen är bland annat: samma hygienregler som gäller inom sjukvården skall också gälla inom hemtjänst, särskilt boende och vissa LSS-boenden.

Inom den sociala sektorn är det cirka 480 personer som behöver arbetskläder. Dessa kläder skall bytas dagligen och hygienkraven ställer stora kvav på var kläderna tvättas.

Idag tvättas kläder dels på respektive arbetsplats och dels anlitas privat tvätteri utanför kommunen.

Vi skriver i vår motion att det också finns andra sektorer inom vår kommunala verksamhet som också använder arbetskläder. Förhoppningsvis kommer också förskolan inom en snar framtid – enligt socialdemokratisk motion – att få arbetskläder som också behöver tvättas.

Hittills i utredningen har endast tvätt för den sociala sektorn utretts.

Detta är inte i enlighet med motionen. Naturligtvis skall utredningen omfatta all tvätt inom kommunens olika områden.

Som fördelar med ett kommunalt tvätteri ser vi följande:

Fler arbetstillfällen. Här ges kommunen möjlighet – om viljan finns – att förändra utbudet av arbete i kommunal regi. Detta med tanke på svårigheter för bland annat invandrare, människor med funktionsnedsättning och arbetslösa att komma ut på arbetsmarknaden för till exempel praktik och integration.

Vi anser däremot inte att ett kommunalt tvätteri skall drivas som ett arbetsmarknadsprojekt.

Vi får fler som betalar skatt.

Vi anser också att många fördelar ur miljösynpunkt finns för att inrätta ett kommunalt tvätteri.

Efter att vi inkommit med vår motion om kommunalt tvätteri i vår kommun har vi kunnat konstatera att flera andra kommuner har startat eller är på gång att starta egna tvätterier.

Detta sker bland annat i Landskrona kommun som leds av en borgerlig allians. Där har total enighet rått över partigränserna om att starta kommunalt tvätteri.

Lillie Karlsson (S)Agneta Dagoberth (S)

Den 26 oktober 2015 inlämnades från Socialdemokraterna en motion om att snarast inrätta ett kommunalt tvätteri.

Först 6 mars 2017 var ärendet med på dagordningen till kommunstyrelsens arbetsutskott som är första instans i beslutskedjan.

En bakgrund till motionen är bland annat: samma hygienregler som gäller inom sjukvården skall också gälla inom hemtjänst, särskilt boende och vissa LSS-boenden.

Inom den sociala sektorn är det cirka 480 personer som behöver arbetskläder. Dessa kläder skall bytas dagligen och hygienkraven ställer stora kvav på var kläderna tvättas.

Idag tvättas kläder dels på respektive arbetsplats och dels anlitas privat tvätteri utanför kommunen.

Vi skriver i vår motion att det också finns andra sektorer inom vår kommunala verksamhet som också använder arbetskläder. Förhoppningsvis kommer också förskolan inom en snar framtid – enligt socialdemokratisk motion – att få arbetskläder som också behöver tvättas.

Hittills i utredningen har endast tvätt för den sociala sektorn utretts.

Detta är inte i enlighet med motionen. Naturligtvis skall utredningen omfatta all tvätt inom kommunens olika områden.

Som fördelar med ett kommunalt tvätteri ser vi följande:

Fler arbetstillfällen. Här ges kommunen möjlighet – om viljan finns – att förändra utbudet av arbete i kommunal regi. Detta med tanke på svårigheter för bland annat invandrare, människor med funktionsnedsättning och arbetslösa att komma ut på arbetsmarknaden för till exempel praktik och integration.

Vi anser däremot inte att ett kommunalt tvätteri skall drivas som ett arbetsmarknadsprojekt.

Vi får fler som betalar skatt.

Vi anser också att många fördelar ur miljösynpunkt finns för att inrätta ett kommunalt tvätteri.

Efter att vi inkommit med vår motion om kommunalt tvätteri i vår kommun har vi kunnat konstatera att flera andra kommuner har startat eller är på gång att starta egna tvätterier.

Detta sker bland annat i Landskrona kommun som leds av en borgerlig allians. Där har total enighet rått över partigränserna om att starta kommunalt tvätteri.

Lillie Karlsson (S)Agneta Dagoberth (S)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.