2016-10-04 06:00

2016-10-04 06:00

Säffle – gôtt å leva

Säffle: Kan vi bli bästa pendlarkommunen?

Det är lite spännande det här med hur en kommun fungerar när man är van att tänka som en företagare. Nu ska jag inte på något vis förespegla att jag vet speciellt mycket om hur en kommun fungerar, men jag ska gissa lite.

Precis som ett företag så har en kommun intäkter och utgifter. Intäkter är roligare än utgifter så vi fokuserar på dem. Intäkterna till kommunen kommer i stort från den skatt som kommunen får från de som bor i kommunen samt det stöd man får för de boende i kommunen. Notera här att det inte spelar någon som helst roll om de som bor i kommunen jobbar i kommunen, det är vart man bor som spelar roll.

Man kan helt enkelt säga att de boende i kommunen är allt för att kommunen ska få bra intäkter.

Hade jag nu drivit en kommun och inte ett företag så hade jag såklart sett över mina möjligheter att öka min omsättning. För med ökad omsättning så blir allt helt enkelt lite roligare, man får möjlighet att bygga, satsa osv. Det enda vi behöver göra är att få folk att flytta till oss, hur ska vi bära oss åt?

Till att börja med, vilka personer tjänar kommunen mest på att locka till sig? Är det ungdomar, pensionärer eller nyblivna föräldrar eller...? Detta vet jag faktiskt inget om. Det hade jag säkert vetat om jag hade drivit en kommun. Hade jag vetat vilka personer vi får mest intäkt av hade jag säkert också koll på vilka som ger oss vinst, vilket också är intressant, för med vinst så blir det ännu roligare!

Däremot finns det en hel del tillgänglig information om varför vi flyttar och det är ju intressant om vi ska locka till oss nya kommuninnevånare. I en undersökning som Kairos Future gjorde 2016 så finns det sju avgörande orsaker till varför man flyttar; Platsen, bostaden, framtiden, avståndet, arbete, återkomst och relation.

Vi kan bortse från sånt som bara händer, som relationer och återkomst. Vi kommer heller inte att konkurrera med arbete (som det ser ut just nu). Vi kan också bortse från avståndet, troligtvis kommer en flytt till kommunen att innebära längre avstånd till det mesta. Vi kan också plocka bort framtid, som innehåller saker som arbete och studier.

Vad har vi kvar att arbeta med:

Platsen: Platsen som helhet i sig är så attraktiv att man flyttar dit. Detta är faktiskt den största anledningen att man flyttar idag. Här kan vi prata läge, nära till vatten, bra kommunikationer, trevligt centrum, föreningsliv, kultur, evenemang, bra skola, vettig sjukvård med mera.

Bostaden: Man flyttar för att få en bättre bostad, vilket är den andra vanligaste orsaken till att man flyttar. Antagligen spelar priset på bostaden också in här.

De som flyttar för bostaden eller platsen (alltså de flesta) är enligt undersökningen blivande eller nyblivna föräldrar som letar efter en bra plats att uppfostra sina ungar på.

Så med lite resonemang så har vi både fått en målgrupp och vilka anledningar som gör att de flyttar till en ny plats. Det känns som rätt bra förutsättningar tycker jag. Sedan finns det såklart en del praktiska saker att lösa, vart ska man jobba till exempel? Det ska man ju inte göra hos oss, men varför inte nyttja våra kära grannkommuner? Så länge man bor i vår kommun så hamnar ju alla pengar hos oss. Kanske finns det läge att, för en gångs skull, bli bäst på något. Lite osvenskt kanske, men varför inte bli Sveriges bästa pendlarkommun? Hur skulle det se ut? Snackar vi gratis arbetspendling, frukost på tåget, för att man ska hinna lämna barnen på dagis? Träning på tåget hem så man kommer hem färdig för att fortsätta leva. Ingen kommer ihåg en tvåa, bra är inte bra nog och det hade ju varit coolt att vara bäst, eller hur?

Nu när man har fått lite grundtankar på plats är det lätt att spåna iväg i allt det praktiska, men jag jobbar ju inte i kommunen, så det roligaste överlåter jag med varm hand till er.

Men en vision måste man ju ha, så att vi får alla på samma bana. Här kommer mitt otroligt genomtänkta förslag:

En kommun att leva och trivas i – Säffle – gôtt å leva!

Utsedd till Sveriges bästa pendlarkommun 2018

Christian Paulson

Precis som ett företag så har en kommun intäkter och utgifter. Intäkter är roligare än utgifter så vi fokuserar på dem. Intäkterna till kommunen kommer i stort från den skatt som kommunen får från de som bor i kommunen samt det stöd man får för de boende i kommunen. Notera här att det inte spelar någon som helst roll om de som bor i kommunen jobbar i kommunen, det är vart man bor som spelar roll.

Man kan helt enkelt säga att de boende i kommunen är allt för att kommunen ska få bra intäkter.

Hade jag nu drivit en kommun och inte ett företag så hade jag såklart sett över mina möjligheter att öka min omsättning. För med ökad omsättning så blir allt helt enkelt lite roligare, man får möjlighet att bygga, satsa osv. Det enda vi behöver göra är att få folk att flytta till oss, hur ska vi bära oss åt?

Till att börja med, vilka personer tjänar kommunen mest på att locka till sig? Är det ungdomar, pensionärer eller nyblivna föräldrar eller...? Detta vet jag faktiskt inget om. Det hade jag säkert vetat om jag hade drivit en kommun. Hade jag vetat vilka personer vi får mest intäkt av hade jag säkert också koll på vilka som ger oss vinst, vilket också är intressant, för med vinst så blir det ännu roligare!

Däremot finns det en hel del tillgänglig information om varför vi flyttar och det är ju intressant om vi ska locka till oss nya kommuninnevånare. I en undersökning som Kairos Future gjorde 2016 så finns det sju avgörande orsaker till varför man flyttar; Platsen, bostaden, framtiden, avståndet, arbete, återkomst och relation.

Vi kan bortse från sånt som bara händer, som relationer och återkomst. Vi kommer heller inte att konkurrera med arbete (som det ser ut just nu). Vi kan också bortse från avståndet, troligtvis kommer en flytt till kommunen att innebära längre avstånd till det mesta. Vi kan också plocka bort framtid, som innehåller saker som arbete och studier.

Vad har vi kvar att arbeta med:

Platsen: Platsen som helhet i sig är så attraktiv att man flyttar dit. Detta är faktiskt den största anledningen att man flyttar idag. Här kan vi prata läge, nära till vatten, bra kommunikationer, trevligt centrum, föreningsliv, kultur, evenemang, bra skola, vettig sjukvård med mera.

Bostaden: Man flyttar för att få en bättre bostad, vilket är den andra vanligaste orsaken till att man flyttar. Antagligen spelar priset på bostaden också in här.

De som flyttar för bostaden eller platsen (alltså de flesta) är enligt undersökningen blivande eller nyblivna föräldrar som letar efter en bra plats att uppfostra sina ungar på.

Så med lite resonemang så har vi både fått en målgrupp och vilka anledningar som gör att de flyttar till en ny plats. Det känns som rätt bra förutsättningar tycker jag. Sedan finns det såklart en del praktiska saker att lösa, vart ska man jobba till exempel? Det ska man ju inte göra hos oss, men varför inte nyttja våra kära grannkommuner? Så länge man bor i vår kommun så hamnar ju alla pengar hos oss. Kanske finns det läge att, för en gångs skull, bli bäst på något. Lite osvenskt kanske, men varför inte bli Sveriges bästa pendlarkommun? Hur skulle det se ut? Snackar vi gratis arbetspendling, frukost på tåget, för att man ska hinna lämna barnen på dagis? Träning på tåget hem så man kommer hem färdig för att fortsätta leva. Ingen kommer ihåg en tvåa, bra är inte bra nog och det hade ju varit coolt att vara bäst, eller hur?

Nu när man har fått lite grundtankar på plats är det lätt att spåna iväg i allt det praktiska, men jag jobbar ju inte i kommunen, så det roligaste överlåter jag med varm hand till er.

Men en vision måste man ju ha, så att vi får alla på samma bana. Här kommer mitt otroligt genomtänkta förslag:

En kommun att leva och trivas i – Säffle – gôtt å leva!

Utsedd till Sveriges bästa pendlarkommun 2018

Christian Paulson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.