2016-08-02 08:34

2016-08-02 08:35

Vad hände med smedjan?

SÄFFLE: En byggnad värd att visas upp

Vad hände? För inte så länge sedan var Sundssmedjan ett vackert blickfång för alla som åkte ut mot Värmlandsnäs. Ingen vet med säkerhet när den byggdes och knappt någon minns när den senast fungerade som smedja. Byggnaden var unik med korsvirkesteknik och skiffertak.

Hög tid att leta fram smedjan vid Sunds herrgård med andra ord. För den finns faktiskt kvar, bakom en ridå av lövsly och grenar!

Vårt tips till Säffle kommun blir alltså att stamma upp de vackra lindarna och släppa fram smedjan igen. Kanske kan den få komma till användning redan vid Skördefesten eller till Ljusfesten? Det är en märkesbyggnad, väl värd att visas upp och som en gång hade en viktig funktion att fylla!

Å-m

Hög tid att leta fram smedjan vid Sunds herrgård med andra ord. För den finns faktiskt kvar, bakom en ridå av lövsly och grenar!

Vårt tips till Säffle kommun blir alltså att stamma upp de vackra lindarna och släppa fram smedjan igen. Kanske kan den få komma till användning redan vid Skördefesten eller till Ljusfesten? Det är en märkesbyggnad, väl värd att visas upp och som en gång hade en viktig funktion att fylla!

Å-m

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.