2016-06-21 08:13

2016-06-21 08:13

Vi ska skapa trygghet – inte oro

SÄFFLE: Nämndens ordförande om Björkbacken

Det har den senaste tiden skrivits, och pratats, mycket om Korttidens verksamhet som är placerad på Björkbacken i Säffle kommun.

Man hör på stan att korttidens ska läggas ner, vi läser i ST om stora försämringar – detta stämmer inte!

Korttidens verksamhet ska finnas kvar i den form den är idag!

Korttiden gör skillnad för många i vår kommun. Anhörigvårdare kan få ett andrum när den de bor tillsammans med kan få komma till korttiden några timmar, några dygn eller några veckor per månad. Allt är anpassat efter individens behov.

Jag har själv vid flera tillfällen besökt korttidens verksamhet. I torsdags, efter det möte vi politiker hade med den engagerade personalen på korttiden fick vi också förmånen att prata med några boende på korttiden och de talade om för oss hur viktigt det var för dem och deras anhöriga att de kunde få komma till Korttiden. De talade om för oss vilka änglar personalen var och de berättade att de alltid kände sig välkomna till sitt andra hem.

Korttidens verksamhet, liksom alla andra verksamheter inom socialförvaltningen, är något vi måste värna om. Vi politiker måste dock se till hela förvaltningen och kan inte gynna en enskild del framför alla andra verksamheter. Det finns bara en kaka, en summa pengar, och den måste vi fördela så att den gynnar alla i vår kommun på bästa sätt.

Politikens avsikt har aldrig varit att skära ner på en verksamhet som fungerar bra. Vår avsikt har varit att använda lokaler som idag står tomma och kostar pengar för att återigen fylla den med verksamhet som behövs i kommunen, i detta fall ett boende för LSS med större inriktning på omsorg för äldre och tillgång till personal med kunnighet inom demens.

Vi får aldrig ställa grupper emot varandra i socialförvaltningen, däremot kan vi alla hjälpas åt att finna lösningar, stora som små, för att få till så bra villkor för var och en som är i behov av socialförvaltningens hjälp och omsorg.

Socialförvaltningen och socialnämndens uppgift är inte att skapa oro utan att skapa trygghet för våra medborgare, våra boende och vår personal.

Hèléne Agdén (SiV)

Ordförande i socialnämnden

Man hör på stan att korttidens ska läggas ner, vi läser i ST om stora försämringar – detta stämmer inte!

Korttidens verksamhet ska finnas kvar i den form den är idag!

Korttiden gör skillnad för många i vår kommun. Anhörigvårdare kan få ett andrum när den de bor tillsammans med kan få komma till korttiden några timmar, några dygn eller några veckor per månad. Allt är anpassat efter individens behov.

Jag har själv vid flera tillfällen besökt korttidens verksamhet. I torsdags, efter det möte vi politiker hade med den engagerade personalen på korttiden fick vi också förmånen att prata med några boende på korttiden och de talade om för oss hur viktigt det var för dem och deras anhöriga att de kunde få komma till Korttiden. De talade om för oss vilka änglar personalen var och de berättade att de alltid kände sig välkomna till sitt andra hem.

Korttidens verksamhet, liksom alla andra verksamheter inom socialförvaltningen, är något vi måste värna om. Vi politiker måste dock se till hela förvaltningen och kan inte gynna en enskild del framför alla andra verksamheter. Det finns bara en kaka, en summa pengar, och den måste vi fördela så att den gynnar alla i vår kommun på bästa sätt.

Politikens avsikt har aldrig varit att skära ner på en verksamhet som fungerar bra. Vår avsikt har varit att använda lokaler som idag står tomma och kostar pengar för att återigen fylla den med verksamhet som behövs i kommunen, i detta fall ett boende för LSS med större inriktning på omsorg för äldre och tillgång till personal med kunnighet inom demens.

Vi får aldrig ställa grupper emot varandra i socialförvaltningen, däremot kan vi alla hjälpas åt att finna lösningar, stora som små, för att få till så bra villkor för var och en som är i behov av socialförvaltningens hjälp och omsorg.

Socialförvaltningen och socialnämndens uppgift är inte att skapa oro utan att skapa trygghet för våra medborgare, våra boende och vår personal.

Hèléne Agdén (SiV)

Ordförande i socialnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.