2016-06-02 10:44

2016-06-02 10:44

Utvecklingen i fritidshemmen är ohållbar

DEBATT: Hur ser Säffle på frågan?

År efter år kommer reaktioner i massmedia på skolverkets rapporter att inskrivna barn ökar per heltidsanställd på fritidshem.

Gruppstorlekarna har sedan 1990-talet ökat kraftigt. Det är inte ovanligt med en barngrupp på 50- 60 st. Allt fler fritidspedagoger sjukskrivs på grund av för hög arbetsbelastning. Det är för stora elevgrupper, låg personaltäthet och för lite med tid till att planera verksamheten. Det är inte ovanligt att personal går hem med stress och huvudvärk.

Staten har sett problemet och från och med 31 maj kan kommuner söka statligt bidrag för att höja personaltätheten inom fritidshem. Tänker Säffle kommun söka pengar för detta?

Hur ser det ut i Säffle?

I början på 2000-talet var det 14 barn/årsarbetare på våra fritidshem. Nu ligger förslaget på 22 barn/ årsarbetare. Antalet har höjts under flera år, trots larmrapporter från Arbetsmiljöverket, från massmedia och från Lärarförbundet.

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön förtydligar vilka skyldigheter arbetsgivaren har för att förebygga den stressrelaterade ohälsan. Med en lägre personaltäthet på våra fritidshem minskar även säkerhet och trygghet för våra barn.

Säffle kommun är en landsbygdskommun och har fritidshem på de orter det finns skolor.

Resursfördelningen gör att små skolor med få fritidsbarn inte får tillräcklig resurs för att täcka tiden från öppning till stängning. Det kan också innebära ensamarbete. På större skolor är gruppstorlekarna alldeles för stora med för liten tilldelad resurs.

Frågan är vem som bär ansvaret om något händer.

Våra rektorer har ett svårt arbete att få till och ha översyn över en verksamhet som de inte har fått tillräckliga resurser till.

Säffle kommun behöver fundera över hur vår verksamhet ska fungera.

Vi vill ha en verksamhet där barn känner sig trygga och har förutsättningar att utvecklas.

Vi vill ha en verksamhet där varje anställd har förutsättningar att utföra ett arbete som ger personlig tillfredställelse. Det kan bara uppnås genom en bra arbetsmiljö.

Vi kräver: färre elever per heltidsanställd, ändamålsenliga lokaler och en anpassad utemiljö. Personalen ska orka jobba till pensionen.

Lärarförbundets avdelning i Säffle

Gruppstorlekarna har sedan 1990-talet ökat kraftigt. Det är inte ovanligt med en barngrupp på 50- 60 st. Allt fler fritidspedagoger sjukskrivs på grund av för hög arbetsbelastning. Det är för stora elevgrupper, låg personaltäthet och för lite med tid till att planera verksamheten. Det är inte ovanligt att personal går hem med stress och huvudvärk.

Staten har sett problemet och från och med 31 maj kan kommuner söka statligt bidrag för att höja personaltätheten inom fritidshem. Tänker Säffle kommun söka pengar för detta?

Hur ser det ut i Säffle?

I början på 2000-talet var det 14 barn/årsarbetare på våra fritidshem. Nu ligger förslaget på 22 barn/ årsarbetare. Antalet har höjts under flera år, trots larmrapporter från Arbetsmiljöverket, från massmedia och från Lärarförbundet.

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön förtydligar vilka skyldigheter arbetsgivaren har för att förebygga den stressrelaterade ohälsan. Med en lägre personaltäthet på våra fritidshem minskar även säkerhet och trygghet för våra barn.

Säffle kommun är en landsbygdskommun och har fritidshem på de orter det finns skolor.

Resursfördelningen gör att små skolor med få fritidsbarn inte får tillräcklig resurs för att täcka tiden från öppning till stängning. Det kan också innebära ensamarbete. På större skolor är gruppstorlekarna alldeles för stora med för liten tilldelad resurs.

Frågan är vem som bär ansvaret om något händer.

Våra rektorer har ett svårt arbete att få till och ha översyn över en verksamhet som de inte har fått tillräckliga resurser till.

Säffle kommun behöver fundera över hur vår verksamhet ska fungera.

Vi vill ha en verksamhet där barn känner sig trygga och har förutsättningar att utvecklas.

Vi vill ha en verksamhet där varje anställd har förutsättningar att utföra ett arbete som ger personlig tillfredställelse. Det kan bara uppnås genom en bra arbetsmiljö.

Vi kräver: färre elever per heltidsanställd, ändamålsenliga lokaler och en anpassad utemiljö. Personalen ska orka jobba till pensionen.

Lärarförbundets avdelning i Säffle

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.