2016-03-30 11:05

2016-03-30 11:05

Landsbygden förlorar på höjd biomoms

INSÄNDARE: Orättvis skattehöjning!

Kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) har utlovat ”miljonstöd” till Sveriges biografer.

Det kan vid en första anblick framstå som en satsning, men skrapar man på ytan så framgår det snabbt att satsningen – om man vill vara generös – i bästa fall kan betraktas som en svag kompensation för att man höjer biografernas kostnader rejält. Momsen på biobiljetter kommer att höjas från 6 till 25 procent.

Det är inte en satsning, utan snarare en avveckling av svenska biografer regeringen nu har påbörjat. Det är oroande för det lokala kultur- och nöjeslivet och riskerar att kraftigt begränsa tillgången till film på bio i hela landet.

Den kraftiga kostnadshöjningen är dessutom ologisk, rent av orättvist, och snedvrider konkurrensen inom kultursektorn. Exempelvis kommer teater, opera och balett fortsatt att omfattas av den lägre momssatsen och därmed få konkurrensfördelar gentemot biografer. Alice Bah Kuhnke och regeringen går alltså aktivt in och skapar ekonomiska orättvisor mellan olika kulturaktörer, men väljer att kalla det för en satsning.

För biografägare utanför storstäderna, där publiken är lägre och visningarna färre, kommer kostnadshöjningen att bli oerhört kännbar och knappast ses som en statlig satsning. Det är till och med troligt att ett stort antal biosalonger runt om i landet helt avvecklas.

Därför ska man kalla det för vad det är: en orättvis skattehöjning och centralisering av kultur och nöje till storstäder –på landsbygdens bekostnad.

Per Lodenius (C)

Kulturpolitisk talesperson

Veronika Bäckström (C)

Kulturnämndens ordförande i Säffle

Daniel Bäckström (C)

Riksdagsman

Det kan vid en första anblick framstå som en satsning, men skrapar man på ytan så framgår det snabbt att satsningen – om man vill vara generös – i bästa fall kan betraktas som en svag kompensation för att man höjer biografernas kostnader rejält. Momsen på biobiljetter kommer att höjas från 6 till 25 procent.

Det är inte en satsning, utan snarare en avveckling av svenska biografer regeringen nu har påbörjat. Det är oroande för det lokala kultur- och nöjeslivet och riskerar att kraftigt begränsa tillgången till film på bio i hela landet.

Den kraftiga kostnadshöjningen är dessutom ologisk, rent av orättvist, och snedvrider konkurrensen inom kultursektorn. Exempelvis kommer teater, opera och balett fortsatt att omfattas av den lägre momssatsen och därmed få konkurrensfördelar gentemot biografer. Alice Bah Kuhnke och regeringen går alltså aktivt in och skapar ekonomiska orättvisor mellan olika kulturaktörer, men väljer att kalla det för en satsning.

För biografägare utanför storstäderna, där publiken är lägre och visningarna färre, kommer kostnadshöjningen att bli oerhört kännbar och knappast ses som en statlig satsning. Det är till och med troligt att ett stort antal biosalonger runt om i landet helt avvecklas.

Därför ska man kalla det för vad det är: en orättvis skattehöjning och centralisering av kultur och nöje till storstäder –på landsbygdens bekostnad.

Per Lodenius (C)

Kulturpolitisk talesperson

Veronika Bäckström (C)

Kulturnämndens ordförande i Säffle

Daniel Bäckström (C)

Riksdagsman

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.