2016-02-26 08:29

2016-02-26 08:30

Låt Säffles krogar servera alkohol till klockan 03!

SÄFFLE: På måndag fattar fullmäktige beslut

Måndagen den 29 februari ska kommunfullmäktige fatta beslut om kommunens riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholhaltiga drycker.

Kommuner har rätt att ta olika beslut i denna fråga så länge det finner stöd i alkohollagen. Säffle kommun ska nu på nytt fatta beslut som bidrar till en ansvarsfull distribution av alkohol. Kommunens restriktiva hållning i frågan tycker jag är bra och något jag ställer mig bakom. Det jag däremot inte ställer mig bakom är kommunens riktlinjer gällande klockslagen som alkohol får serveras. Krogar i Säffle har idag rätt att servera alkohol till kl 01.00, om vissa kriterier uppfylls kan tillståndet utökas till kl 02.00. Jag förespråkar i denna fråga att krogar inom Säffle kommun ska ges möjlighet att utöka serveringstiden en timme under fredagar och lördagar, även för de som idag har tillstånd till kl 02.00 ska ges möjlighet att utöka detta till kl 03.00.

Alkohollagens primära syfte är att ”Begränsa alkoholens skadeverkningar och alkoholdrycker ska serveras återhållsamt”. En extra timmes öppettid tycker inte jag strider mot detta.

I forskningsresultat som gjorts på området så råder inte någon bestämd konsensus, vissa visar på en ökning av våld medan lika många visar på direkta motsatsen. Kalmar och Visby är två kommuner som införde en förlängd öppettid från 02.00 till 03.00 och kunde efter noga uppföljning visa på att det blev ett minskat antal våldsbrott och polisingripanden.

Huvudförklaringen till detta förklaras med att det blir en större spridning på hemgången och en mindre ansamling av människor utanför restaurangen vid stängning, då de flesta våldsbrott idag sker. Krögare har precis samma ansvar att se till att inte servera en person som är märkbart berusad oavsett om klockan är 13.00 eller 02.30 och det är något jag är övertygad om att Säffles krögare kommer att kunna upprätthålla.

I lagen står även ”samtidigt måste hänsyn också tas till det samhällsintresse som finns” och även de ekonomiska hänseendena ska komma i andra hand. Då det primära idag uppfylls så tycker jag att vi kan titta i vart samhällsintresset idag ligger, vad tycker Säffleborna om detta?

Har varit i kontakt med flera krögare i Säffle som alla välkomnar detta förslag, så varför inte lyssna till de som har verklig insyn, intresse och kunskap i branschen. Som också är med och bidrar till att vara Säffles ansikte utåt?

Förespråkar att införa detta under en testperiod för att sedan utvärdera resultatet och då klubba ett definitivt beslut, likt Kalmar och Visby.

Mattias Åberg (SD)

Kommuner har rätt att ta olika beslut i denna fråga så länge det finner stöd i alkohollagen. Säffle kommun ska nu på nytt fatta beslut som bidrar till en ansvarsfull distribution av alkohol. Kommunens restriktiva hållning i frågan tycker jag är bra och något jag ställer mig bakom. Det jag däremot inte ställer mig bakom är kommunens riktlinjer gällande klockslagen som alkohol får serveras. Krogar i Säffle har idag rätt att servera alkohol till kl 01.00, om vissa kriterier uppfylls kan tillståndet utökas till kl 02.00. Jag förespråkar i denna fråga att krogar inom Säffle kommun ska ges möjlighet att utöka serveringstiden en timme under fredagar och lördagar, även för de som idag har tillstånd till kl 02.00 ska ges möjlighet att utöka detta till kl 03.00.

Alkohollagens primära syfte är att ”Begränsa alkoholens skadeverkningar och alkoholdrycker ska serveras återhållsamt”. En extra timmes öppettid tycker inte jag strider mot detta.

I forskningsresultat som gjorts på området så råder inte någon bestämd konsensus, vissa visar på en ökning av våld medan lika många visar på direkta motsatsen. Kalmar och Visby är två kommuner som införde en förlängd öppettid från 02.00 till 03.00 och kunde efter noga uppföljning visa på att det blev ett minskat antal våldsbrott och polisingripanden.

Huvudförklaringen till detta förklaras med att det blir en större spridning på hemgången och en mindre ansamling av människor utanför restaurangen vid stängning, då de flesta våldsbrott idag sker. Krögare har precis samma ansvar att se till att inte servera en person som är märkbart berusad oavsett om klockan är 13.00 eller 02.30 och det är något jag är övertygad om att Säffles krögare kommer att kunna upprätthålla.

I lagen står även ”samtidigt måste hänsyn också tas till det samhällsintresse som finns” och även de ekonomiska hänseendena ska komma i andra hand. Då det primära idag uppfylls så tycker jag att vi kan titta i vart samhällsintresset idag ligger, vad tycker Säffleborna om detta?

Har varit i kontakt med flera krögare i Säffle som alla välkomnar detta förslag, så varför inte lyssna till de som har verklig insyn, intresse och kunskap i branschen. Som också är med och bidrar till att vara Säffles ansikte utåt?

Förespråkar att införa detta under en testperiod för att sedan utvärdera resultatet och då klubba ett definitivt beslut, likt Kalmar och Visby.

Mattias Åberg (SD)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.