2016-02-17 13:39

2016-02-17 13:39

Varför hästar på vägen?

TRAFIK

Varför ska det vara hästar på vägen?

Fotboll och friidrott på idrottsplatsen. Skytte, folkrace, motocross på deras banor. Hästar i ridhus och paddock, eventuellt i egen skog. Varför ska ni vara ute i trafiken?

Undrande skattebetalare

Fotboll och friidrott på idrottsplatsen. Skytte, folkrace, motocross på deras banor. Hästar i ridhus och paddock, eventuellt i egen skog. Varför ska ni vara ute i trafiken?

Undrande skattebetalare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.