2016-02-10 11:04

2016-02-10 11:04

Vi är oerhört besvikna på Säfflepolitikerna!

SÄFFLE: Om uppdelningen av Tingvallaskolan

Vi är många föräldrar som är oerhört besvikna på politikerna i barn- och utbildningsnämnden och tjänstemännen i barn- och utbildningsförvaltningen.

Här får vi läsa i Säffle-Tidningen, tisdag den 2 februari, om de långt gångna planerna på att dela upp Tingvallaskolan i två skolor. Ett sjukhus är väl ändå inte optimalt att använda som skola?

Vi föräldrar förutsätter att politikerna tar sitt ansvar och bjuder in oss föräldrar till ett möte snarast!

Ett litet tips till beslutsfattarna i den här kommunen: om Säffle ska nå visionen Sveriges bästa skolor, så kan man ju börja med att förbättra skolorna i Säffle kommun i stället för att agera som man nu gör – försämra dem!

Besvikna föräldrar

Här får vi läsa i Säffle-Tidningen, tisdag den 2 februari, om de långt gångna planerna på att dela upp Tingvallaskolan i två skolor. Ett sjukhus är väl ändå inte optimalt att använda som skola?

Vi föräldrar förutsätter att politikerna tar sitt ansvar och bjuder in oss föräldrar till ett möte snarast!

Ett litet tips till beslutsfattarna i den här kommunen: om Säffle ska nå visionen Sveriges bästa skolor, så kan man ju börja med att förbättra skolorna i Säffle kommun i stället för att agera som man nu gör – försämra dem!

Besvikna föräldrar

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.