2015-12-11 11:46

2015-12-11 11:46

Låt oss satsa på framtiden!

DEBATT: Miljöpartiets tankar om Säffles framtid

Säffle kommun står inför stora utmaningar men också stora möjligheter.

Kommunen har fått många nya kommuninvånare som flytt krig, förföljelse och förtryck. De kom till Sverige för att få en framtid, trygghet och möjligheter. Möjligheter att lära sig svenska, integrera sig i det svenska samhället och arbeta på den svenska arbetsmarknaden. Om vi kan erbjuda våra nya kommuninvånare dessa möjligheter och få dem att trivas så bra att de stannar i vår kommun är detta mycket positivt. Säffle kommun har varit en avfolkningskommun sedan 1970-talet och förhoppningen är att vända den neråtgående trenden, med stängda byskolor, minskat utbud för Säffles invånare samt sinande ekonomiska medel som konsekvens. För att vi ska lyckas måste vi ha en övergripande strategi och plan för hur hela kommunens organisation ska arbeta med integration och samtidigt strukturera upp hur samarbete mellan olika aktörer praktiskt ska se ut. Detta rör alla nämnder, förvaltningar, Lärcenter, Arbetsförmedlingen och så vidare som måste samverka mer. Även civilsamhället och företagen i kommunen är en viktig del när det gäller att skapa social gemenskap och möjlighet till praktik och senare arbete.

Idag finns det brist på personal inom till exempel vård och omsorg, lärare, pedagogiskt verksamhet och skogsbruk. Samtidigt finns det många som idag läser Svenska för invandrare som vill arbeta inom dessa områden. Därför borde det vara prioriterat att sätta in fler insatser och öka resurserna i ett tidigt skede för att få ut fler på den svenska arbetsmarknaden så snabbt som möjligt. Mer resurser måste även gå till att anpassa insatserna på Lärcenter så att de stämmer överens med den enskildes behov. Vi har för den enskildes välmående och för vår kommuns bästa inte råd att sätta käppar i hjulen för drivna och kompetenta nya kommuninvånare på grund av bristande strukturer eller haltande kvalité på de insatser som erbjuds. Idag är det många som efter två år inom etableringsprogrammet, där Arbetsförmedlingen är huvudman, går över till försörjningsstöd inom den kommunala socialtjänsten. Denna väg gynnar ingen och ska till det yttersta undvikas.

De extra 34 miljoner som regeringen nu ger kommunen för det ökande mottagandet måste användas på ett kvalitetssäkert och konstruktivt sätt. Säffle kommun måste även säkra att Arbetsförmedlingens insatser inom etableringsprogrammet syftar till att optimera de nya kommuninvånarnas möjligheter till egen försörjning genom arbete eller fortsatta studier efter avslutat program. Regeringen höjer även schablonersättningen för etableringen med 50 procent från och med 2016. Detta ger kommunen ännu mer resurser och möjligheter som bör användas på ett samhällsnyttigt sätt.

Därför anser Miljöpartiet i Säffle att en helhetssyn måste arbetas fram och att kommunen tar ett övergripande ansvar för de strukturella förändringar som måste till. Detta för att Säffle ska bli en hållbar kommun som erbjuder gamla och nya kommuninvånare möjligheter att utbilda sig och erhålla egen försörjning. Lyssna och inkludera de aktörer som redan finns och bilda en organisation som tar bort dagens stuprörstänk, öka samarbetet på en övergripande nivå och mellan olika aktörer. Vi behöver tänka nytt, tänka annorlunda och på olika plan för att kunna satsa på framtiden. Det är samtidigt viktigt att gå ner på individnivå och agera utifrån de behov som finns och se helheten som en investering för framtid. Låt oss nu göra en kraftsamling där vi visar att vi vågar leda hållbar utveckling och värnar om varandra. Det vinner vi alla på!

Magnus Larsson

Henrik Ahlgren

Krister Lönn

Miljöpartiet det gröna i Säffle

Kommunen har fått många nya kommuninvånare som flytt krig, förföljelse och förtryck. De kom till Sverige för att få en framtid, trygghet och möjligheter. Möjligheter att lära sig svenska, integrera sig i det svenska samhället och arbeta på den svenska arbetsmarknaden. Om vi kan erbjuda våra nya kommuninvånare dessa möjligheter och få dem att trivas så bra att de stannar i vår kommun är detta mycket positivt. Säffle kommun har varit en avfolkningskommun sedan 1970-talet och förhoppningen är att vända den neråtgående trenden, med stängda byskolor, minskat utbud för Säffles invånare samt sinande ekonomiska medel som konsekvens. För att vi ska lyckas måste vi ha en övergripande strategi och plan för hur hela kommunens organisation ska arbeta med integration och samtidigt strukturera upp hur samarbete mellan olika aktörer praktiskt ska se ut. Detta rör alla nämnder, förvaltningar, Lärcenter, Arbetsförmedlingen och så vidare som måste samverka mer. Även civilsamhället och företagen i kommunen är en viktig del när det gäller att skapa social gemenskap och möjlighet till praktik och senare arbete.

Idag finns det brist på personal inom till exempel vård och omsorg, lärare, pedagogiskt verksamhet och skogsbruk. Samtidigt finns det många som idag läser Svenska för invandrare som vill arbeta inom dessa områden. Därför borde det vara prioriterat att sätta in fler insatser och öka resurserna i ett tidigt skede för att få ut fler på den svenska arbetsmarknaden så snabbt som möjligt. Mer resurser måste även gå till att anpassa insatserna på Lärcenter så att de stämmer överens med den enskildes behov. Vi har för den enskildes välmående och för vår kommuns bästa inte råd att sätta käppar i hjulen för drivna och kompetenta nya kommuninvånare på grund av bristande strukturer eller haltande kvalité på de insatser som erbjuds. Idag är det många som efter två år inom etableringsprogrammet, där Arbetsförmedlingen är huvudman, går över till försörjningsstöd inom den kommunala socialtjänsten. Denna väg gynnar ingen och ska till det yttersta undvikas.

De extra 34 miljoner som regeringen nu ger kommunen för det ökande mottagandet måste användas på ett kvalitetssäkert och konstruktivt sätt. Säffle kommun måste även säkra att Arbetsförmedlingens insatser inom etableringsprogrammet syftar till att optimera de nya kommuninvånarnas möjligheter till egen försörjning genom arbete eller fortsatta studier efter avslutat program. Regeringen höjer även schablonersättningen för etableringen med 50 procent från och med 2016. Detta ger kommunen ännu mer resurser och möjligheter som bör användas på ett samhällsnyttigt sätt.

Därför anser Miljöpartiet i Säffle att en helhetssyn måste arbetas fram och att kommunen tar ett övergripande ansvar för de strukturella förändringar som måste till. Detta för att Säffle ska bli en hållbar kommun som erbjuder gamla och nya kommuninvånare möjligheter att utbilda sig och erhålla egen försörjning. Lyssna och inkludera de aktörer som redan finns och bilda en organisation som tar bort dagens stuprörstänk, öka samarbetet på en övergripande nivå och mellan olika aktörer. Vi behöver tänka nytt, tänka annorlunda och på olika plan för att kunna satsa på framtiden. Det är samtidigt viktigt att gå ner på individnivå och agera utifrån de behov som finns och se helheten som en investering för framtid. Låt oss nu göra en kraftsamling där vi visar att vi vågar leda hållbar utveckling och värnar om varandra. Det vinner vi alla på!

Magnus Larsson

Henrik Ahlgren

Krister Lönn

Miljöpartiet det gröna i Säffle

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.