2015-11-17 15:00

2015-11-17 15:00

I morgon uppmärksammas kol

HÄLSA: Sjukdomen kol går att behandla

Är du ofta förkyld och blir lätt andfådd? Det kan vara en bra idé om att be vårdcentralen göra ett lungtest på dig. Det kan ta reda på om du är en av de hundratusentals svenskar som i det tysta lider av lungsjukdomen kol.

I morgon, den 18 november, är det världs-kol-dagen. Kol är en förkortning av kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Sjukdomen sitter i luftvägarna och beror på rökning eller på att man blivit utsatt för skadliga ämnen. Den som har kol blir lätt trött och andfådd och kan också få återkommande luftvägsinfektioner.

Trots att nära 3000 personer i Sverige dör av kol varje år är det ingen dödsdom att få kol. Det är ett sjukdomsbesked. Det finns bra behandling som bygger på motion och läkemedel. För den som röker innebär ett rökstopp dessutom att sjukdomsutvecklingen stannar av. I dag finns det dessutom checklistor för vården i form av kvalitetsregister.

Eftersom behandling finns är det viktigt att få diagnosen så tidigt som möjligt. På vårdcentralen ställs diagnosen med hjälp av lungfunktionstest. Visst låter det enkelt?

Varför behövs då koldagen? Jo, bara 20 procent av de 500 000 svenskar som beräknas ha kol har fått diagnosen. Endast 30 procent av rökarna erbjuds den hjälp med att sluta röka som de har rätt till. Kvaliteten på vården du får beror på var du bor. Kol är också en av de stora folksjukdomarna där dödligheten ökar.

Vi i Hjärt- och Lungföreningen i Säffle anser att det i alla kommuner ska finnas en astma- och kolavdelning som på ett strukturerat sätt tar hand om patienter med kol. Vi anser att alla kol-patienter har rätt till en likvärdig vård. Bostadsort ska inte spela någon roll.

Hjärt- och Lungföreningen

genom Else-Britt Tuomi (ordförande), Gun-Britt Liljeholm och Kerstin Persson

I morgon, den 18 november, är det världs-kol-dagen. Kol är en förkortning av kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Sjukdomen sitter i luftvägarna och beror på rökning eller på att man blivit utsatt för skadliga ämnen. Den som har kol blir lätt trött och andfådd och kan också få återkommande luftvägsinfektioner.

Trots att nära 3000 personer i Sverige dör av kol varje år är det ingen dödsdom att få kol. Det är ett sjukdomsbesked. Det finns bra behandling som bygger på motion och läkemedel. För den som röker innebär ett rökstopp dessutom att sjukdomsutvecklingen stannar av. I dag finns det dessutom checklistor för vården i form av kvalitetsregister.

Eftersom behandling finns är det viktigt att få diagnosen så tidigt som möjligt. På vårdcentralen ställs diagnosen med hjälp av lungfunktionstest. Visst låter det enkelt?

Varför behövs då koldagen? Jo, bara 20 procent av de 500 000 svenskar som beräknas ha kol har fått diagnosen. Endast 30 procent av rökarna erbjuds den hjälp med att sluta röka som de har rätt till. Kvaliteten på vården du får beror på var du bor. Kol är också en av de stora folksjukdomarna där dödligheten ökar.

Vi i Hjärt- och Lungföreningen i Säffle anser att det i alla kommuner ska finnas en astma- och kolavdelning som på ett strukturerat sätt tar hand om patienter med kol. Vi anser att alla kol-patienter har rätt till en likvärdig vård. Bostadsort ska inte spela någon roll.

Hjärt- och Lungföreningen

genom Else-Britt Tuomi (ordförande), Gun-Britt Liljeholm och Kerstin Persson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.