2015-08-29 06:00

2015-08-29 06:00

Vi tar ansvar för Säffle!

SÄFFLE

Svar till Leif Pettersson (SiV). Leif Pettersson (SiV), visar verkligen vilken nivå det ligger på hos en del ledamöter i kommunstyrelsen.

För det första är det ingen som druckit öl för några skattepengar! Jag tror nog de flesta i den här stan vet om att ölen inte var gratis på Stortorget. Att kommunen genom ett bidrag till Elsa, låter sig delfinansiera olika aktiviteter i centrum finns det inga som helst konstigheter med. En stad, en kommun, måste ha aktiviteter för sina invånare/turister i alla dess former för att skapa en attraktion. Föreningen Elsa har som huvudsyfte att göra Säffle mer attraktivt genom diverse arrangemang. Detta är något bra för Säffle och kommer oss alla till nytta. Det vore intressant att höra motiveringen från Sjukvårdspartiet, varför det är okej att skänka 120 000 kronor i bidrag till tiggarna i stan, men inte 100 000 kronor till ett arrangemang som hela kommunens invånare får ta del av!

Ökat flöde av människor, ökar också konsumtionen, vilket ger ett positivt tillskott för affärerna i Säffle.

Vi i Sverigedemokraterna har en bred politisk inriktning, men denna väljer ni att bortse ifrån och lägger istället all fokus på vår migrationspolitik. När det gäller att ställa människor mot varandra, så är det väldigt tydligt att det inte är vi i SD som gör detta. Vi har hela tiden sagt att vi tänker vara med och ta ansvar för Säffle och dess invånare.

Skattebetalarnas pengar ska användas med försiktighet och komma till invånarnas intresse och väl. Vart man sedan kommer ifrån ursprungligen har ingen som helst betydelse, så länge man uppfyller de regler och krav som gäller.

Vi var beredda att göra uppoffringar för att rädda Gallan i Svaneholm, vi var det partiet som allra först gick ut offentligt med att vi kommer göra allt för att rädda Svanen. Först efter att vi gått ut i ST med en väldigt tydlig signal om vad vi ville med Svanen och ni fått känna invånarnas vrede angående hotet om nedläggning, så vände ni allihopa efter oss och plötsligt fick Svanen vara kvar, då man skakat fram pengar från någon helt annan kassa än socialnämndens.

Att du Leif, inte visar något som helst ansvar och/eller respekt för Säffles skattebetalare, då du hellre ger bort pengarna till människor som varken är folkbokförda i Sverige eller Säffle gör mig heligt förbannad. Du tillhör den kategorin av politiker som skapar ett politikerförakt. Du är beredd att genom att godtyckligt tolka lagar och regler, skänka bort våra pengar till tiggare från andra länder.

Kontentan blir att ungdomsgårdar försvinner och att satsningar på våra unga bortprioriteras med tveksamma argument.

Mathias Gyllensteen Söderström (SD)

För det första är det ingen som druckit öl för några skattepengar! Jag tror nog de flesta i den här stan vet om att ölen inte var gratis på Stortorget. Att kommunen genom ett bidrag till Elsa, låter sig delfinansiera olika aktiviteter i centrum finns det inga som helst konstigheter med. En stad, en kommun, måste ha aktiviteter för sina invånare/turister i alla dess former för att skapa en attraktion. Föreningen Elsa har som huvudsyfte att göra Säffle mer attraktivt genom diverse arrangemang. Detta är något bra för Säffle och kommer oss alla till nytta. Det vore intressant att höra motiveringen från Sjukvårdspartiet, varför det är okej att skänka 120 000 kronor i bidrag till tiggarna i stan, men inte 100 000 kronor till ett arrangemang som hela kommunens invånare får ta del av!

Ökat flöde av människor, ökar också konsumtionen, vilket ger ett positivt tillskott för affärerna i Säffle.

Vi i Sverigedemokraterna har en bred politisk inriktning, men denna väljer ni att bortse ifrån och lägger istället all fokus på vår migrationspolitik. När det gäller att ställa människor mot varandra, så är det väldigt tydligt att det inte är vi i SD som gör detta. Vi har hela tiden sagt att vi tänker vara med och ta ansvar för Säffle och dess invånare.

Skattebetalarnas pengar ska användas med försiktighet och komma till invånarnas intresse och väl. Vart man sedan kommer ifrån ursprungligen har ingen som helst betydelse, så länge man uppfyller de regler och krav som gäller.

Vi var beredda att göra uppoffringar för att rädda Gallan i Svaneholm, vi var det partiet som allra först gick ut offentligt med att vi kommer göra allt för att rädda Svanen. Först efter att vi gått ut i ST med en väldigt tydlig signal om vad vi ville med Svanen och ni fått känna invånarnas vrede angående hotet om nedläggning, så vände ni allihopa efter oss och plötsligt fick Svanen vara kvar, då man skakat fram pengar från någon helt annan kassa än socialnämndens.

Att du Leif, inte visar något som helst ansvar och/eller respekt för Säffles skattebetalare, då du hellre ger bort pengarna till människor som varken är folkbokförda i Sverige eller Säffle gör mig heligt förbannad. Du tillhör den kategorin av politiker som skapar ett politikerförakt. Du är beredd att genom att godtyckligt tolka lagar och regler, skänka bort våra pengar till tiggare från andra länder.

Kontentan blir att ungdomsgårdar försvinner och att satsningar på våra unga bortprioriteras med tveksamma argument.

Mathias Gyllensteen Söderström (SD)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.