2015-08-29 06:00

2015-08-29 06:00

Våra intäkter baseras på frivilliga gåvor

SÄFFLE

Svar till ”En äkta EU-migrant”. Du skriver att alla som är medlemmar i kyrkan betalar kyrkoskatt och att kyrkan får använda denna skatt på eget bevåg att även ge husrum till människor i nöd.

Centrumkyrkans intäkter baseras helt på frivilliga gåvor och vi erhåller inga intäkter i form av kyrkoskatt. Det särskilda föreningsbidrag som erhållits går helt till hyresersättning för härbärgena till det kommunala fastighetsbolaget Säfflebostäder.

Lennart Järlesjö

Kassör i Centrumkyrkan

 

Centrumkyrkans intäkter baseras helt på frivilliga gåvor och vi erhåller inga intäkter i form av kyrkoskatt. Det särskilda föreningsbidrag som erhållits går helt till hyresersättning för härbärgena till det kommunala fastighetsbolaget Säfflebostäder.

Lennart Järlesjö

Kassör i Centrumkyrkan

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.