2015-08-29 06:00

2015-08-29 06:00

Skatten ska inte gå till tiggare

SÄFFLE

Härbärge. Tack till dig som medverkar till att understödja och utveckla tiggeriet utanför våra butiker.

Tack till er som tycker att våra skatter ska användas för att ytterligare bistå och fördjupa denna förnedrande verksamhet. Du som lägger pengar i pappmuggarna, utanför våra butiker, du som genom denna handling tycker dig ta något slags ansvar för dina medmänniskor, utan att reflektera över vad det är du egentligen gör eller av konsekvensen av ditt handlande.

Du som inte inser att du genom din handling håller kvar den medmänniska du vill hjälpa i ett passiviserat och förnedrande tillstånd. Handlar det inte mer om din egen sinnesro än om omsorg om en fattig människa. Att du genom ditt handlande vill köpa dig fri från det som skaver, åtminstone för stunden.

Jag understödjer inte tiggeriet, tycker det ska förbjudas. Fattigdom kan inte förbjudas, men det innebär inte att vi måste acceptera tiggeriet, eftersom det inte gör den fattige rikare eller leder till bättre självkänsla för denne. Finns det ens något exempel där tiggeri bidragit till att lyfta någon ur fattigdom?

Som företeelse, tycker jag tiggeriet är förfärligt och kan inte förstå att vi i Sverige accepterar och medverkar till denna form av egenförnedring. Det är vare sig humant eller respektfullt. Jag vill inte att den kommunalskatt jag betalar, ska användas för att understödja sådan verksamhet. Det är inte för detta jag har jobbat och betalat skatt för i 50 år.

Upprörd skattebetalare

Tack till er som tycker att våra skatter ska användas för att ytterligare bistå och fördjupa denna förnedrande verksamhet. Du som lägger pengar i pappmuggarna, utanför våra butiker, du som genom denna handling tycker dig ta något slags ansvar för dina medmänniskor, utan att reflektera över vad det är du egentligen gör eller av konsekvensen av ditt handlande.

Du som inte inser att du genom din handling håller kvar den medmänniska du vill hjälpa i ett passiviserat och förnedrande tillstånd. Handlar det inte mer om din egen sinnesro än om omsorg om en fattig människa. Att du genom ditt handlande vill köpa dig fri från det som skaver, åtminstone för stunden.

Jag understödjer inte tiggeriet, tycker det ska förbjudas. Fattigdom kan inte förbjudas, men det innebär inte att vi måste acceptera tiggeriet, eftersom det inte gör den fattige rikare eller leder till bättre självkänsla för denne. Finns det ens något exempel där tiggeri bidragit till att lyfta någon ur fattigdom?

Som företeelse, tycker jag tiggeriet är förfärligt och kan inte förstå att vi i Sverige accepterar och medverkar till denna form av egenförnedring. Det är vare sig humant eller respektfullt. Jag vill inte att den kommunalskatt jag betalar, ska användas för att understödja sådan verksamhet. Det är inte för detta jag har jobbat och betalat skatt för i 50 år.

Upprörd skattebetalare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.