2015-07-21 06:00

2015-07-21 06:00

Säffle måste klara behovet

DEBATT: Få vågar ta risken

För bara några år sedan hade Säffle och en stor del av kommunerna i Värmland överskott på bostäder. Orsaken var i första hand den minskande befolkningen. Nu är situationen den omvända. Allt fler kommuner har ökande befolkning för första gången på många år, ja decennier.

Nu står kommunerna inför utmaningen att få fastighetsägare och andra aktörer att bygga nya bostäder framförallt i kommunernas centrum. Man behöver främst bygga bostäder väl anpassade för den äldre befolkningen som inte vill eller orkar bo kvar i sina villor eller lägenheter med dålig tillgänglighet. Det är i kommunernas eller kommundelarnas centrum som tillgången på kommunal- och kommersiell service finns och det är hit den äldre generationen vill flytta. Här sätts kommunernas planprocess på prov för att snabbt få fram nya detaljplaner.

Om man lyckas lösa det här ger det förutsättningar för de unga nybildade familjerna med barn att ta över villor som säljs till en överkomligt pris och då finns förutsättningar för att de unga och ofta välutbildade kommunmedborgarna stannar kvar i kommunen.

Om man däremot misslyckas är risken stor att de här familjerna som så väl behövs i kommunen för att bidra till dess utveckling söker sig till stora tillväxtkommuner, där det visserligen också är svårt att hitta bostäder, men där många ser möjligheter till personlig utveckling.

Svårigheten att få igång bostadsbyggandet ligger i att fastighetspriserna i mindre kommuner är låga och att produktionspriset för nya bostäder blir långt högre. Det här gör att väldigt få aktörer vågar ta risken att bygga.

Regeringen har flaggat för att på nytt införa subventioner för nyproduktion, men det är ingen lösning på problemet. Det får bara byggbranschen att anpassa sig och höja priset på byggandet.

Nej, den enda väg jag ser ur problemet med höga byggkostnader är, att produktionsmetoderna effektiviseras och att materialkostnaderna hålls nere, så att priserna på nybyggda bostäder kan sänkas. Kontakt har tagits med byggbranschens företrädare om detta under våren från min sida.

Lars Andersson

Fastighetsägarna Värmland

Nu står kommunerna inför utmaningen att få fastighetsägare och andra aktörer att bygga nya bostäder framförallt i kommunernas centrum. Man behöver främst bygga bostäder väl anpassade för den äldre befolkningen som inte vill eller orkar bo kvar i sina villor eller lägenheter med dålig tillgänglighet. Det är i kommunernas eller kommundelarnas centrum som tillgången på kommunal- och kommersiell service finns och det är hit den äldre generationen vill flytta. Här sätts kommunernas planprocess på prov för att snabbt få fram nya detaljplaner.

Om man lyckas lösa det här ger det förutsättningar för de unga nybildade familjerna med barn att ta över villor som säljs till en överkomligt pris och då finns förutsättningar för att de unga och ofta välutbildade kommunmedborgarna stannar kvar i kommunen.

Om man däremot misslyckas är risken stor att de här familjerna som så väl behövs i kommunen för att bidra till dess utveckling söker sig till stora tillväxtkommuner, där det visserligen också är svårt att hitta bostäder, men där många ser möjligheter till personlig utveckling.

Svårigheten att få igång bostadsbyggandet ligger i att fastighetspriserna i mindre kommuner är låga och att produktionspriset för nya bostäder blir långt högre. Det här gör att väldigt få aktörer vågar ta risken att bygga.

Regeringen har flaggat för att på nytt införa subventioner för nyproduktion, men det är ingen lösning på problemet. Det får bara byggbranschen att anpassa sig och höja priset på byggandet.

Nej, den enda väg jag ser ur problemet med höga byggkostnader är, att produktionsmetoderna effektiviseras och att materialkostnaderna hålls nere, så att priserna på nybyggda bostäder kan sänkas. Kontakt har tagits med byggbranschens företrädare om detta under våren från min sida.

Lars Andersson

Fastighetsägarna Värmland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.