2015-06-09 06:00

2015-06-09 06:00

Utredning i all ära – men vad händer?

BADHUSET: Kom till skott!

Då var det dags igen, en styrgrupp har tillsatts för Tegnérbadet. Hur många gånger har inte politiken bett tjänstemännen om att utreda vad som kan göras åt den sedan länge fallfärdiga Tégnerhallen och vad detta kan tänkas kosta? Det utreds, redovisas, efterfrågas finansiering men när det sen kommer till kritan då vågar våra folkvalda inte tänka längre än till kommande valkampanj. Vissa verkar inte tänka längre än vad näsan räcker, ”bara det blir så att det passar mig...”.

Har full förståelse för att det är en stor investering och att annat får kanske stryka på foten men sluta harva och kom till skott!

Då var det dags igen, en styrgrupp har tillsatts för Tegnérbadet. Hur många gånger har inte politiken bett tjänstemännen om att utreda vad som kan göras åt den sedan länge fallfärdiga Tégnerhallen och vad detta kan tänkas kosta? Det utreds, redovisas, efterfrågas finansiering men när det sen kommer till kritan då vågar våra folkvalda inte tänka längre än till kommande valkampanj. Vissa verkar inte tänka längre än vad näsan räcker, ”bara det blir så att det passar mig...”.

Har full förståelse för att det är en stor investering och att annat får kanske stryka på foten men sluta harva och kom till skott!

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.