2015-03-25 13:44

2015-03-25 13:44

Utbyggnad – nyckel till tillväxt

Debatt: Tänka i nya banor är ett måste

För att en region skall växa och utvecklas krävs modern och effektiv infrastruktur för kollektivtrafik. Då förbättras pendlingsmöjligheterna och arbetsmarknadsområdet expanderar.

Nuvarande statliga fördelning av medel till investeringar leder inte till att tillräckligt med infrastruktursmedel satsas i Värmland. Detta kräver att vi börjar tänka nytt. Vi måste arbeta annorlunda och snabbare.

I Värmland är vi överens om att det behövs ytterligare investeringar i kollektivtrafik och godstransporter. En lösning kan vara att privata aktörer spelar en större roll i samverkan med offentlig sektor för att utnyttja skattepengarna på ett bättre sätt, så kallad Offentligprivat samverkan (OPS). Utöver de infrastruktursatsningar som redan finns så står det nu överst på min önskelista att staten tillåter att privata finansiärer får investera i just infrastruktur.

OPS förekommer redan i andra länder som Frankrike och England, där har man insett fördelarna med att tillåta privata investeringar i de offentliga infrastrukturprojekten och på så sätt skynda på processerna. Redovisningar från bland annat den brittiska regeringen och den amerikanska kongressens budgetkontor visar dessutom att en total kostnadsminskning på nästan 20 procent kan uppnås genom väl genomförda OPS-projekt. Har vi råd att säga nej till lägre kostnader och högre tempo? Svaret är entydigt nej.

När samhällets aktörer inte har ekonomiska resurser att i rimlig tid investera i ny infrastruktur, som till exempel i en snabb järnvägsförbindelse mellan Stockholm-Oslo, anser jag att frågan ska gå till privata finansiärer för att om möjligt dela på investeringen. Ska vi få fart på Värmland så behöver vi tänka i nya banor för att Värmland ska fortsätta utvecklas till en välmående del av Sverige.

Lars Andersson

Fastighetsägarna

Nuvarande statliga fördelning av medel till investeringar leder inte till att tillräckligt med infrastruktursmedel satsas i Värmland. Detta kräver att vi börjar tänka nytt. Vi måste arbeta annorlunda och snabbare.

I Värmland är vi överens om att det behövs ytterligare investeringar i kollektivtrafik och godstransporter. En lösning kan vara att privata aktörer spelar en större roll i samverkan med offentlig sektor för att utnyttja skattepengarna på ett bättre sätt, så kallad Offentligprivat samverkan (OPS). Utöver de infrastruktursatsningar som redan finns så står det nu överst på min önskelista att staten tillåter att privata finansiärer får investera i just infrastruktur.

OPS förekommer redan i andra länder som Frankrike och England, där har man insett fördelarna med att tillåta privata investeringar i de offentliga infrastrukturprojekten och på så sätt skynda på processerna. Redovisningar från bland annat den brittiska regeringen och den amerikanska kongressens budgetkontor visar dessutom att en total kostnadsminskning på nästan 20 procent kan uppnås genom väl genomförda OPS-projekt. Har vi råd att säga nej till lägre kostnader och högre tempo? Svaret är entydigt nej.

När samhällets aktörer inte har ekonomiska resurser att i rimlig tid investera i ny infrastruktur, som till exempel i en snabb järnvägsförbindelse mellan Stockholm-Oslo, anser jag att frågan ska gå till privata finansiärer för att om möjligt dela på investeringen. Ska vi få fart på Värmland så behöver vi tänka i nya banor för att Värmland ska fortsätta utvecklas till en välmående del av Sverige.

Lars Andersson

Fastighetsägarna

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.