2015-02-24 08:23

2015-02-24 09:19

Ekonomiskt lättsinne i Säffle Kommun

Debatt: Inte läge att bygga om skolan

Att något var fel visste barn- och utbildningsförvaltningen troligen i början av våren 2014. Vad som var berättat på beredning med ordförande och vice ordförande i nämnden, kan inte vi Socialdemokrater veta då inte vi varit med på dessa möten.

Socialdemokraterna har reserverat sig i nämnden till att det inte gavs tillräcklig information i ärenden. Senare ändrades också arbetsformerna i nämnden som gjorde att ännu mindre information gavs.

Vi ser gärna att ansvarsfriheten prövas.

Kommunalrådet, barn- och utbildningsnämndens ordförande och kommunens högsta tjänstemän går ut i pressmeddelande om de 18,1 miljonerna: ”Det är uppblåsta intäkter som inte infriats”. Sedan kommer nästa nyhet om att kommunen missat delar av försäkringspengarna från branden på Lugnadal på 6,9 miljoner. Då är vi uppe i 25 miljoner, vilket är den budgeterade kostnaden för om- och tillbyggnad av Tegnérskolan. Underskottet var känt när beslutet togs i kommunfullmäktige.

Kommunalrådet tar lätt på detta och tycker att dessa pengar avskrivs i årets resultat och menar att kommunen får låna mer än planerat. Naturligtvis påverkar det kommunens budget. Vi har 25 miljoner mindre i resultat och 25 miljoner mindre att investera för, så självklart får detta konsekvenser och lån måste betalas tillbaka.

Vi tycker inte att det är läge nu att lägga 25 miljoner på en ytterligare om- och tillbyggnad av Tegnérskolan, vad tycker du?

Ann Mlakar (S)

Att något var fel visste barn- och utbildningsförvaltningen troligen i början av våren 2014. Vad som var berättat på beredning med ordförande och vice ordförande i nämnden, kan inte vi Socialdemokrater veta då inte vi varit med på dessa möten.

Socialdemokraterna har reserverat sig i nämnden till att det inte gavs tillräcklig information i ärenden. Senare ändrades också arbetsformerna i nämnden som gjorde att ännu mindre information gavs.

Vi ser gärna att ansvarsfriheten prövas.

Kommunalrådet, barn- och utbildningsnämndens ordförande och kommunens högsta tjänstemän går ut i pressmeddelande om de 18,1 miljonerna: ”Det är uppblåsta intäkter som inte infriats”. Sedan kommer nästa nyhet om att kommunen missat delar av försäkringspengarna från branden på Lugnadal på 6,9 miljoner. Då är vi uppe i 25 miljoner, vilket är den budgeterade kostnaden för om- och tillbyggnad av Tegnérskolan. Underskottet var känt när beslutet togs i kommunfullmäktige.

Kommunalrådet tar lätt på detta och tycker att dessa pengar avskrivs i årets resultat och menar att kommunen får låna mer än planerat. Naturligtvis påverkar det kommunens budget. Vi har 25 miljoner mindre i resultat och 25 miljoner mindre att investera för, så självklart får detta konsekvenser och lån måste betalas tillbaka.

Vi tycker inte att det är läge nu att lägga 25 miljoner på en ytterligare om- och tillbyggnad av Tegnérskolan, vad tycker du?

Ann Mlakar (S)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.