2015-02-10 14:37

2015-02-10 14:37

Vulgärt och fegt beteende

BUN:S UNDERSKOTT: Hur kan det hända?

Förlorade miljoner. 18 miljoner saknas hos barn- och utbildningsnämnden. Ett osannolikt högt felräkningsbelopp i en liten kommun.

Jag läser i artikeln i ST att Stina Höök (M) säger: ”Det yttersta ansvaret ligger ju hos oss politiker. Men samtidigt så är inte vår roll att vara experter på bokföring och ekonomi. Vi är beroende av att kunna lita på tjänstemännen och tyvärr så har det inte fungerat”.

Ska man som enkel insändarskribent verkligen behöva undervisa Höök om att det faktiskt ändå är politikerna som har ansvaret? Det är politikerna som styr kommunen vilket inbegriper tillsättningar av nyckelbefattningar. Det är ett anmärkningsvärt vulgärt och fegt beteende att genom media till medborgarna försöka sprida ansvaret nedåt.

I sammanhanget är det nödvändigt att blicka tillbaka på när förre skolchefen, som var i tjänst när förvaltningen hamnade i detta läge, hanterades av politiken då denne avlägsnades från sin post för mindre än ett år sedan. Skolchefen fick inte avsluta sina uppgifter inom Säffles högsta tjänstemannaskikt, vilket hade varit den rimliga utgången, utan omplacerades av Höök och dåvarande kommunchefen Sven Junzell till en annan tjänst inom kommunen, paradoxalt nog som kvalitetsutvecklare på kommunledningskontoret enligt kommunens hemsida. Har nämnden inte ansvar för den omplaceringen heller? Hur kan man gnälla på tjänstemän på lägre nivå efter att ha gett högste skolchefen en mjuklandning i ett nytt jobb?

Och varför skrek övriga politiker inte högt över den märkliga personalpolitiken?

Slutligen kan man fråga sig om omplaceringen i april 2014, mindre än ett halvår före valet, hade något att göra med att en då redan känd katastrofal ekonomisk situation skulle mörkläggas innan Säffleborna gick till valurnorna? Är det en slump att det här blir känt först idag? Är inkompetensen så gränslös eller har läget förvärrats genom avsiktligt politiskt manövrerande för att majoritetsstyret i kommunen ville ha bort frågan från bordet under valet?

F.d. Långserudsbo

Jag läser i artikeln i ST att Stina Höök (M) säger: ”Det yttersta ansvaret ligger ju hos oss politiker. Men samtidigt så är inte vår roll att vara experter på bokföring och ekonomi. Vi är beroende av att kunna lita på tjänstemännen och tyvärr så har det inte fungerat”.

Ska man som enkel insändarskribent verkligen behöva undervisa Höök om att det faktiskt ändå är politikerna som har ansvaret? Det är politikerna som styr kommunen vilket inbegriper tillsättningar av nyckelbefattningar. Det är ett anmärkningsvärt vulgärt och fegt beteende att genom media till medborgarna försöka sprida ansvaret nedåt.

I sammanhanget är det nödvändigt att blicka tillbaka på när förre skolchefen, som var i tjänst när förvaltningen hamnade i detta läge, hanterades av politiken då denne avlägsnades från sin post för mindre än ett år sedan. Skolchefen fick inte avsluta sina uppgifter inom Säffles högsta tjänstemannaskikt, vilket hade varit den rimliga utgången, utan omplacerades av Höök och dåvarande kommunchefen Sven Junzell till en annan tjänst inom kommunen, paradoxalt nog som kvalitetsutvecklare på kommunledningskontoret enligt kommunens hemsida. Har nämnden inte ansvar för den omplaceringen heller? Hur kan man gnälla på tjänstemän på lägre nivå efter att ha gett högste skolchefen en mjuklandning i ett nytt jobb?

Och varför skrek övriga politiker inte högt över den märkliga personalpolitiken?

Slutligen kan man fråga sig om omplaceringen i april 2014, mindre än ett halvår före valet, hade något att göra med att en då redan känd katastrofal ekonomisk situation skulle mörkläggas innan Säffleborna gick till valurnorna? Är det en slump att det här blir känt först idag? Är inkompetensen så gränslös eller har läget förvärrats genom avsiktligt politiskt manövrerande för att majoritetsstyret i kommunen ville ha bort frågan från bordet under valet?

F.d. Långserudsbo

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.