2015-02-10 14:39

2015-02-10 14:39

Den ekonomiska utvecklingen bevakas

BUN:S UNDERSKOTT, KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE: "Ska inte påverka nämnden"

Kommunalrådet om BUN:s ekonomi. Underskottet i barn- och utbildningsnämndens (BUN:s) redovisade resultat för 2014 påverkar hela kommunens resultat för 2014 negativt.

Frågan om hur detta underskott skall hanteras har varit föremål för diskussion på den styrande majoritetens gruppmöte.

Där kom vi gemensamt fram till följande ståndpunkt:

• Underskottet ska inte påverka BUN med påföljder om åtstramningar eller besparingar, underskottet ska hanteras på en övergripande nivå för hela kommunen.

• Kommunstyrelsen kommer att få en ingående redogörelse för de brister som funnits samt vilka åtgärder som nämnden gjort eller kommer att göra för att felet inte ska upprepas.

• Kommunstyrelsen kommer att utföra en extra bevakning av den ekonomiska utvecklingen för BUN under hela året 2015.

Dag Rogne (C)

Frågan om hur detta underskott skall hanteras har varit föremål för diskussion på den styrande majoritetens gruppmöte.

Där kom vi gemensamt fram till följande ståndpunkt:

• Underskottet ska inte påverka BUN med påföljder om åtstramningar eller besparingar, underskottet ska hanteras på en övergripande nivå för hela kommunen.

• Kommunstyrelsen kommer att få en ingående redogörelse för de brister som funnits samt vilka åtgärder som nämnden gjort eller kommer att göra för att felet inte ska upprepas.

• Kommunstyrelsen kommer att utföra en extra bevakning av den ekonomiska utvecklingen för BUN under hela året 2015.

Dag Rogne (C)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.