2015-02-10 14:37

2015-02-10 14:37

BUN + ekonomi = kaos

BUN:S UNDERSKOTT: Dra i nödbromsen!

Man sätter ju frukosten i halsen när man läser om vad barn- och utbildningsnämnden åstadkommit med sin ekonomi!

Nu undrar jag bara: Hur många fler beslut har fattats med felaktiga siffror på grund av okunskapen i denna förvaltning?

Jag tänker givetvis på Tegnér som enda högstadieskola i kommunen och vad det bär med sig i form av utbyggnad av den nyrenoverade Tegnérskolan, avveckling av Lugnadalskolan, ombyggnation av Höglundaskolan för att anpassa det till yngre åldrar, trafiksituationer med mera...

Kanske är det läge att dra i nödbromsen och kolla beslutsunderlagen en gång till. Siffror verkar inte vara någon stark sida...

Ni kanske inte ens har rätt siffror på hur många barn det föds i kommunen?

Undrande skattebetalare

Nu undrar jag bara: Hur många fler beslut har fattats med felaktiga siffror på grund av okunskapen i denna förvaltning?

Jag tänker givetvis på Tegnér som enda högstadieskola i kommunen och vad det bär med sig i form av utbyggnad av den nyrenoverade Tegnérskolan, avveckling av Lugnadalskolan, ombyggnation av Höglundaskolan för att anpassa det till yngre åldrar, trafiksituationer med mera...

Kanske är det läge att dra i nödbromsen och kolla beslutsunderlagen en gång till. Siffror verkar inte vara någon stark sida...

Ni kanske inte ens har rätt siffror på hur många barn det föds i kommunen?

Undrande skattebetalare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.