2015-01-21 16:07

2015-01-21 16:07

Ordet är fritt? Knappast!

ÅSIKTER: Vems åsikter räknas?

Tiggare. Är det så att ordet är fritt? Knappast i ST.

Jag har många gånger skrivit insändare men inte fått dem med. Men det är nog mest bara Solveig Voyce som kan skriva vad hon tycker själv. Och då gäller det väl främst tiggare.

I tidningen skrev hon att de hade arbetsplatser i Säffle. Räknas det som ett jobb att tigga av andra? Och varför ska Säffle ha tiggare? En liten stad med sin arbetslöshet!

Och vad jag förstår så tillför de ju ingenting tillbaka till kommunen. Vem styr upp detta?

Är det kyrkan eller Säffle-Tidningen kanske? Det måste ta ett slut, för det är ingenting vi behöver.


Klara Kork

Jag har många gånger skrivit insändare men inte fått dem med. Men det är nog mest bara Solveig Voyce som kan skriva vad hon tycker själv. Och då gäller det väl främst tiggare.

I tidningen skrev hon att de hade arbetsplatser i Säffle. Räknas det som ett jobb att tigga av andra? Och varför ska Säffle ha tiggare? En liten stad med sin arbetslöshet!

Och vad jag förstår så tillför de ju ingenting tillbaka till kommunen. Vem styr upp detta?

Är det kyrkan eller Säffle-Tidningen kanske? Det måste ta ett slut, för det är ingenting vi behöver.


Klara Kork

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.