2015-01-03 06:00

2015-01-20 22:45

Agera – överklaga beslutet!

DEBATT ORDFÖRANDE, LRF SÄFFLE NORRA: Många frågetecken kvarstår

Strax före jul fattade länsstyrelsen i Värmland beslut om det utökade strandskyddet. Fram till 7 januari går beslutet att överklaga och från LRF:s sida anser vi att det är viktigt att berörda markägare ska utnyttja den möjligheten.

Inte minst gäller detta för Säffle då vi är en av de hårdast drabbade kommunerna.

LRF försvarar allemansrätten och vi tycker att det grundläggande strandskydd på 100 meter räcker gott och väl för att säkra de värden som finns längst strandlinjen. Därför kunde vi inte se att det fanns något skäl att utöka till maximalt 300 meter nästan någonstans i Värmland. Men när vi nu ser hur beslutet så kan vi konstatera att omfattningen visserligen är mindre än tidigare, men att det fortfarande finns många stora frågetecken och flertalet omotiverade utökningar. Det slår också hårdare mot landsbygden - än mot de mer tätortsnära områdena.

Det tycker vi är ett feltänk.

Säffle får hårdare restriktioner runt såväl Vänerkusten som i flertalet mindre sjöar. Områden som skulle behöva få lättnader för att uppmuntra utveckling - får nu det motsatta. Skälen för detta är otydliga och även om Länsstyrelsen varit ute och lyssnat och även gjort ett flertal korrigeringar så är det fortsatt så att vi undrar varför landsbygden i Säffle behöver få utökade inskränkningar i utvecklingsarbetet?

Vi är också mycket kritiska till att alla markägare inte fått brev hem till sig som berättar om beslutets konsekvenser. Att hänvisa till mediarapportering och tidningsannonser - eller till LRF:s egen information, tycker vi inte håller.

En annan underlighet är att stora arealer åkermark omfattas av utökat strandskydd. Trots att detta är marker som inte faller under något av kriterierna om skydd. Vare sig naturvärden eller det rörliga friluftslivet hotas då det helt enkelt inte är mark som är tillgänglig enligt allemansrätten. Orimligt och onödigt.

Eftersom LRF inte kan överklaga så hoppas vi nu att berörda markägare tar del av besluten och överklagar. Vi hoppas att många kommuner gör det samma. Att få det här prövat i högre instans är inte bara viktigt för den enskilda fastigheten – det är också en signal till regering och riksdag att det behöver göras ett omtag i den här frågan.

Vår landsbygd behöver inte skydd – den behöver utveckling.

Strax före jul fattade länsstyrelsen i Värmland beslut om det utökade strandskyddet. Fram till 7 januari går beslutet att överklaga och från LRF:s sida anser vi att det är viktigt att berörda markägare ska utnyttja den möjligheten.

Inte minst gäller detta för Säffle då vi är en av de hårdast drabbade kommunerna.

LRF försvarar allemansrätten och vi tycker att det grundläggande strandskydd på 100 meter räcker gott och väl för att säkra de värden som finns längst strandlinjen. Därför kunde vi inte se att det fanns något skäl att utöka till maximalt 300 meter nästan någonstans i Värmland. Men när vi nu ser hur beslutet så kan vi konstatera att omfattningen visserligen är mindre än tidigare, men att det fortfarande finns många stora frågetecken och flertalet omotiverade utökningar. Det slår också hårdare mot landsbygden - än mot de mer tätortsnära områdena.

Det tycker vi är ett feltänk.

Säffle får hårdare restriktioner runt såväl Vänerkusten som i flertalet mindre sjöar. Områden som skulle behöva få lättnader för att uppmuntra utveckling - får nu det motsatta. Skälen för detta är otydliga och även om Länsstyrelsen varit ute och lyssnat och även gjort ett flertal korrigeringar så är det fortsatt så att vi undrar varför landsbygden i Säffle behöver få utökade inskränkningar i utvecklingsarbetet?

Vi är också mycket kritiska till att alla markägare inte fått brev hem till sig som berättar om beslutets konsekvenser. Att hänvisa till mediarapportering och tidningsannonser - eller till LRF:s egen information, tycker vi inte håller.

En annan underlighet är att stora arealer åkermark omfattas av utökat strandskydd. Trots att detta är marker som inte faller under något av kriterierna om skydd. Vare sig naturvärden eller det rörliga friluftslivet hotas då det helt enkelt inte är mark som är tillgänglig enligt allemansrätten. Orimligt och onödigt.

Eftersom LRF inte kan överklaga så hoppas vi nu att berörda markägare tar del av besluten och överklagar. Vi hoppas att många kommuner gör det samma. Att få det här prövat i högre instans är inte bara viktigt för den enskilda fastigheten – det är också en signal till regering och riksdag att det behöver göras ett omtag i den här frågan.

Vår landsbygd behöver inte skydd – den behöver utveckling.

  • Ola Axelsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.