2015-09-12 06:00

2015-09-12 06:00

Berättar om möbelfabrikens historia

SÄFFLE: Föredrag i Säffle hembygdsgård

Säffleortens hembygdsförening fortsätter sin föredragsserie med tema industrihistoria. Nu är det närmast är det Seffle Möbelfabrik som står i fokus.

Under nära 70 år försåg de svenska hem med kvalitetsmöbler. En hel del exporterades dessutom, både inom och utom Europa.

40 år sedan

Det är snart 40 år sedan möbelfabriken gick i konkurs och idag är mycket av historien tyvärr glömd. Det har Claes Åkerblom försökt att ändra på. Med hjälp av minnesgoda personer har han grävt fram företagets historia och letat upp ritningar och bilder av möbler.

Under de första 50 åren var fabriken arbetarägd, men 1957 övertogs den av Kaj Bonnier och blev ett dotterbolag till String Design AB.

Visar bilder

Ny fabrik byggdes och senare flyttades Strings huvudkontor från Stockholm till Säffle. 1971 blev det ägarbyte på nytt och sedan följde 1970-talet med en kraftigt ökad möbelimport. Det blev också slutet för String-Seffle. 1978 försattes bolaget i konkurs. Företaget hade som mest ett 80-tal anställda.

Claes Åkerblom kommer att visa bilder av möbler från 1910-tal och fram till de sista åren på 1970-talet. Han önskar också komma i kontakt med personer som arbetat vid möbelfabriken och har minnen att förmedla.

Samarrangemang

Föredraget hålls i Säffle hembygdsgård den 16 september på kvällen. Det är ett samarrangemang mellan Säffleortens hembygdsförening, Släktforskargruppen, Studieförbundet Vuxenskolan och Kulturnämnden i Säffle kommun.

Under nära 70 år försåg de svenska hem med kvalitetsmöbler. En hel del exporterades dessutom, både inom och utom Europa.

40 år sedan

Det är snart 40 år sedan möbelfabriken gick i konkurs och idag är mycket av historien tyvärr glömd. Det har Claes Åkerblom försökt att ändra på. Med hjälp av minnesgoda personer har han grävt fram företagets historia och letat upp ritningar och bilder av möbler.

Under de första 50 åren var fabriken arbetarägd, men 1957 övertogs den av Kaj Bonnier och blev ett dotterbolag till String Design AB.

Visar bilder

Ny fabrik byggdes och senare flyttades Strings huvudkontor från Stockholm till Säffle. 1971 blev det ägarbyte på nytt och sedan följde 1970-talet med en kraftigt ökad möbelimport. Det blev också slutet för String-Seffle. 1978 försattes bolaget i konkurs. Företaget hade som mest ett 80-tal anställda.

Claes Åkerblom kommer att visa bilder av möbler från 1910-tal och fram till de sista åren på 1970-talet. Han önskar också komma i kontakt med personer som arbetat vid möbelfabriken och har minnen att förmedla.

Samarrangemang

Föredraget hålls i Säffle hembygdsgård den 16 september på kvällen. Det är ett samarrangemang mellan Säffleortens hembygdsförening, Släktforskargruppen, Studieförbundet Vuxenskolan och Kulturnämnden i Säffle kommun.