2015-06-08 13:49

2015-06-08 13:49

Gudstjänst i grönska

LÅNGSERUD: Blåsigt men mysigt

Vinden var en utmaning med naturen desto vackrare när det anordnades en friluftsgudstjänst vid Valleberg i Långserud.

Knallgröna jätteträd i form av ekar, askar, lönnar och kastanjer blev kyrkorummet och därtill nyklippta ytor och utanför dessa vackra vårblommor. Anna Dåverhög-Danielsson hälsade välkommen till den plats där det tidigare fanns två hus och ladugårdar. Kyrkvärden Mary Georgsdotter läste dagens text och utifrån denna talade sedan diakon Kerstin Olsson. Hon berättade om Nikodemus och gav även en del personliga uttryck från sitt liv.

Sång och vindsus

Anders Segerström tog upp psalmerna, alla väl anpassade till årstiden, och alla sjöng med och det var något av en kamp att övervinna vindsuset. Kollekt upptogs och både bön och välsignelse hanns med innan det vankades medhavt kaffe med dopp. Dagen till ära hade Mats Danielsson kapat några lindar som fällts utanför Sillingsfors missionshus. Dessa hade sedan kluvits och blivit bänkar.

– Kul att de kom till användning, menade Mats och alla höll med.

Knallgröna jätteträd i form av ekar, askar, lönnar och kastanjer blev kyrkorummet och därtill nyklippta ytor och utanför dessa vackra vårblommor. Anna Dåverhög-Danielsson hälsade välkommen till den plats där det tidigare fanns två hus och ladugårdar. Kyrkvärden Mary Georgsdotter läste dagens text och utifrån denna talade sedan diakon Kerstin Olsson. Hon berättade om Nikodemus och gav även en del personliga uttryck från sitt liv.

Sång och vindsus

Anders Segerström tog upp psalmerna, alla väl anpassade till årstiden, och alla sjöng med och det var något av en kamp att övervinna vindsuset. Kollekt upptogs och både bön och välsignelse hanns med innan det vankades medhavt kaffe med dopp. Dagen till ära hade Mats Danielsson kapat några lindar som fällts utanför Sillingsfors missionshus. Dessa hade sedan kluvits och blivit bänkar.

– Kul att de kom till användning, menade Mats och alla höll med.