2017-11-14 17:33

2017-11-14 17:33

Får nej av Högsta domstolen

SÄFFLE: Säfflebo överklagade dom

En Säfflebo i 30-årsåldern vill att Högsta domstolen prövar hans misshandelsdom. Men Högsta domstolen säger nej.

Säfflebon har tidigare blivit dömd för bland annat grov misshandel av både tingsrätten och hovrätten. Men mannen var inte nöjd med domen i vare sig tingsrätten eller hovrätten varför han beslutade sig för att gå vidare till högsta instans. Han överklagade domen till Högsta domstolen (HD).

Men HD meddelar nu att mannen inte får prövningstillstånd. Utan ett sådant tillstånd kan HD inte pröva domen. HD slår därmed fast att hovrättens tidigare dom gäller.

– Högsta domstolen har gått igenom materialet. Det har inte framkommit något skäl att ge prövningstillstånd, fastslår myndigheten.

Säfflebon har tidigare blivit dömd för bland annat grov misshandel av både tingsrätten och hovrätten. Men mannen var inte nöjd med domen i vare sig tingsrätten eller hovrätten varför han beslutade sig för att gå vidare till högsta instans. Han överklagade domen till Högsta domstolen (HD).

Men HD meddelar nu att mannen inte får prövningstillstånd. Utan ett sådant tillstånd kan HD inte pröva domen. HD slår därmed fast att hovrättens tidigare dom gäller.

– Högsta domstolen har gått igenom materialet. Det har inte framkommit något skäl att ge prövningstillstånd, fastslår myndigheten.