2017-10-11 10:49

2017-10-11 10:49

Ersättning återinförs efter 12 år?

SÄFFLE: Socialnämnden vill ha tillbaka habiliteringsersättning

Socialnämndens arbetsutskott vill att habiliteringsersättningen återinförs för alla som deltar i den dagliga verksamheten inom LSS. Ersättningen drogs in för tolv år sedan.

Habiliteringsersättning är en ersättning som utgår till den som deltar i den dagliga verksamheten inom LSS. (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Syftet är att ersättningen ska stimulera den enskilde att delta i verksamheten.

Upphörde 2005

När daglig verksamhet 1995 blev en kommunal angelägenhet fick kommunerna själva avgöra om man ville fortsätta med habiliteringsersättning. Socialnämnden i Säffle slutade betala ut ersättningen 2005. Men när socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde i förra veckan godkände man det förslag som Lillie Karlsson (S) kämpat för i många år, nämligen att habiliteringsersättningen ska återinföras.

– Om riksdagen godkänner regeringens förslag om 350 miljoner i tillskott för att uppmuntra kommunerna att återinföra habiliteringsersättningen, får Säffle kommun 546 000 kronor vilket innebär att 60 personer i verksamheten kan få ett habiliteringsstöd på 40 kronor om dagen, konstaterar Lillie Karlsson.

Arbetsutskottet godkände hennes förslag vilket innebär att habiliteringsersättningen för deltagare inom den dagliga LSS-verksamheten samt deltagare på Smedjan inom socialpsykiatrin, återinförs från årsskiftet. Detta under förutsättningen att även socialnämnden och kommunfullmäktige godkänner förslaget.

Blod, svett och tårar

Det ser Lillie Karlsson fram emot:

– Både jag och mitt parti har lagt ned mycket blod, svett och tårar i denna angelägna fråga och jag är glad att vi nu är på väg mot en lösning, säger hon.

Habiliteringsersättning är en ersättning som utgår till den som deltar i den dagliga verksamheten inom LSS. (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Syftet är att ersättningen ska stimulera den enskilde att delta i verksamheten.

Upphörde 2005

När daglig verksamhet 1995 blev en kommunal angelägenhet fick kommunerna själva avgöra om man ville fortsätta med habiliteringsersättning. Socialnämnden i Säffle slutade betala ut ersättningen 2005. Men när socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde i förra veckan godkände man det förslag som Lillie Karlsson (S) kämpat för i många år, nämligen att habiliteringsersättningen ska återinföras.

– Om riksdagen godkänner regeringens förslag om 350 miljoner i tillskott för att uppmuntra kommunerna att återinföra habiliteringsersättningen, får Säffle kommun 546 000 kronor vilket innebär att 60 personer i verksamheten kan få ett habiliteringsstöd på 40 kronor om dagen, konstaterar Lillie Karlsson.

Arbetsutskottet godkände hennes förslag vilket innebär att habiliteringsersättningen för deltagare inom den dagliga LSS-verksamheten samt deltagare på Smedjan inom socialpsykiatrin, återinförs från årsskiftet. Detta under förutsättningen att även socialnämnden och kommunfullmäktige godkänner förslaget.

Blod, svett och tårar

Det ser Lillie Karlsson fram emot:

– Både jag och mitt parti har lagt ned mycket blod, svett och tårar i denna angelägna fråga och jag är glad att vi nu är på väg mot en lösning, säger hon.