2017-09-14 05:59

2017-09-14 05:59

"Det känns spännande och pirrigt"

VALET 2018: Dag Rogne (C), kommunalråd Säffle:

Han tänker kämpa för Säffles ungdomar.
Här svarar kommunalrådet Dag Rogne (C) i Säffle på NWT:s enkät om sin politiska framtid, vad han gjort bra den nuvarande mandatperioden samt om han har blivit hotad på grund av sitt politiska engagemang.

Vill du fortsätta som kommunalråd efter valet 2018?

– Ja, jag ställer upp i för nominering till uppdrag i kommunen, men hur det går avgörs av partiets nomineringsprocess och valresultatet naturligtvis.

– Det känns stimulerande att arbeta och leda politiken i Säffle och vi har en verksamhet som utvecklas i positiv riktning för att utföra det som vi politiker beställer. Vi har mycket kvar att göra för att utveckla Säffle kommun till en attraktiv plats att leva och bo på och det vore spännande att få fortsätta med det arbetet några år till.

Tre saker du gjort bra den här mandatperioden?

– Lyckats få ett bra politiskt klimat som gör vi Säffle fattar många beslut för Säffles bästa och inte hamnar i långbänkar med politiska strider som fördröjer och blockerar.

– Vi har ökat trivseln i centrum med ombyggnad av Östra Storgatan och nu en uppfräschning av området runt järnvägsstationen och busshållplatserna till ett mera inbjudande resecentrum, vi har genomfört en strategisk fördjupad översiktsplan för Säffle tätort.

– Vi är bra med när det gäller att utveckla våra skolor till nya situationer. Vi har landat i att bedriva högstadieutbildningen på ett samlat ställe, Tegnerskolan, och genomfört omfattande investeringar och underhåll på våra skolor och i ett ansträngt läge hittat vägar att öka antalet elevplatser till den tillströmning av nya elever som skett under de sista åren.

Hetaste frågan i din kommun det kommande året?

– Det är att höja våra resultat i skolan så att fler av våra ungdomar kommer ut i arbete än i dag och att få ned arbetslösheten ytterligare på bred front.

Det kommande valåret, hur spännande känns det?

– Det känns spännande och pirrigt att vi under kommande år i en överhettad byggkonjunktur ska förverkliga alla de projekt som nu är i en genomförandefas, simhallsbygge, bollhall, ytterligare skolinvestering i grundskola och förskolor samt en nybyggnation av hyresrätter i ”Bryggaren 3”, satsningar på turism och Ekenäs/Duse/Krokstad.

Hot och hat är tyvärr något som många folkvalda utsätts för. Hur drabbad är du?

– Jag är just nu inte direkt drabbad, men klart att man blir påverkad och ibland funderar man på vad det är som gör att många människor trots denna tråkiga utveckling ändå tar på sig ett förtroendeuppdrag och brinner för att vilja vara med att utveckla samhället. Det gäller att stå emot dessa destruktiva företeelser så att inte det som vår demokrati bygger på, engagemang från vanliga människor, hotas.

Vill du fortsätta som kommunalråd efter valet 2018?

– Ja, jag ställer upp i för nominering till uppdrag i kommunen, men hur det går avgörs av partiets nomineringsprocess och valresultatet naturligtvis.

– Det känns stimulerande att arbeta och leda politiken i Säffle och vi har en verksamhet som utvecklas i positiv riktning för att utföra det som vi politiker beställer. Vi har mycket kvar att göra för att utveckla Säffle kommun till en attraktiv plats att leva och bo på och det vore spännande att få fortsätta med det arbetet några år till.

Tre saker du gjort bra den här mandatperioden?

– Lyckats få ett bra politiskt klimat som gör vi Säffle fattar många beslut för Säffles bästa och inte hamnar i långbänkar med politiska strider som fördröjer och blockerar.

– Vi har ökat trivseln i centrum med ombyggnad av Östra Storgatan och nu en uppfräschning av området runt järnvägsstationen och busshållplatserna till ett mera inbjudande resecentrum, vi har genomfört en strategisk fördjupad översiktsplan för Säffle tätort.

– Vi är bra med när det gäller att utveckla våra skolor till nya situationer. Vi har landat i att bedriva högstadieutbildningen på ett samlat ställe, Tegnerskolan, och genomfört omfattande investeringar och underhåll på våra skolor och i ett ansträngt läge hittat vägar att öka antalet elevplatser till den tillströmning av nya elever som skett under de sista åren.

Hetaste frågan i din kommun det kommande året?

– Det är att höja våra resultat i skolan så att fler av våra ungdomar kommer ut i arbete än i dag och att få ned arbetslösheten ytterligare på bred front.

Det kommande valåret, hur spännande känns det?

– Det känns spännande och pirrigt att vi under kommande år i en överhettad byggkonjunktur ska förverkliga alla de projekt som nu är i en genomförandefas, simhallsbygge, bollhall, ytterligare skolinvestering i grundskola och förskolor samt en nybyggnation av hyresrätter i ”Bryggaren 3”, satsningar på turism och Ekenäs/Duse/Krokstad.

Hot och hat är tyvärr något som många folkvalda utsätts för. Hur drabbad är du?

– Jag är just nu inte direkt drabbad, men klart att man blir påverkad och ibland funderar man på vad det är som gör att många människor trots denna tråkiga utveckling ändå tar på sig ett förtroendeuppdrag och brinner för att vilja vara med att utveckla samhället. Det gäller att stå emot dessa destruktiva företeelser så att inte det som vår demokrati bygger på, engagemang från vanliga människor, hotas.