2017-09-12 07:59

2017-09-12 07:59

Mycket arbete på gång i Annelund

ANNELUND: Gång- och cykelbana längs med Annelundsvägen

Vägarbete. Det pågår mycket arbete i Annelund just nu.

Förutom fiberutbyggnad och arbete med dagvattenledningar håller man nu på att bygga en gång- och cykelväg längs med Annelundsvägen.

Just nu håller en gång- och cykelväg på att ta form längs med Annelundsvägen.

Den ska gå från korsningen där man svänger upp på E45 längs med Annelundsvägen, förbi Annelundstorget och fram till Calvertsgatan.

Önskemål

Kommunens gatuchef Niklas Ekberg berättar att gång- och cykelbanan är en trafiksäkerhetsåtgärd som kommunen sökt och fått beviljat statliga medel för.

– Det har funnits önskemål i många år att det ska byggas gång- och cykelbana, säger han.

Det som pågår nu är en första etapp.

– Det är knappt hälften av Annelundsvägens totala längd, säger Niklas Ekberg.

Jobbar vidare

Niklas Ekberg berättar att förhoppningen på sikt är att kunna fortsätta att bygga en gång- och cykelbana längs med hela Annelundsvägen.

– Vartannat år ska vi försöka satsa på gång- och cykelvägar men det har med de ekonomiska förutsättningarna och vad som händer i kommunen i övrigt att göra, säger han.

När det kan bli aktuellt med en eventuell förlängning av gång- och cykelvägen i Annelund kan Niklas Ekberg inte svara på i dagsläget.

– Det finns brister på många ställen så det är inte säkert att nästa bygge blir en fortsättning längs Annelundsvägen, säger han.

Målsättningen är att det här arbetet, gång- och cykelvägen fram till Calvertsgatan, ska vara klart i mitten av oktober. Kostnaden är beräknad till 1,2 miljoner kronor. Kommunen har sökt och fått beviljat medel från trafikverket som betalar hälften av kostnaden upp till 500 000 kronor. Resterande får Säffle kommun stå för.

Det händer mycket i Annelund just nu.

Man arbetar med både fiberutbyggnad och dagvattenledningar vilket man har fått ta hänsyn till i planeringen av arbetet med gång- och cykelvägen.

Just nu håller en gång- och cykelväg på att ta form längs med Annelundsvägen.

Den ska gå från korsningen där man svänger upp på E45 längs med Annelundsvägen, förbi Annelundstorget och fram till Calvertsgatan.

Önskemål

Kommunens gatuchef Niklas Ekberg berättar att gång- och cykelbanan är en trafiksäkerhetsåtgärd som kommunen sökt och fått beviljat statliga medel för.

– Det har funnits önskemål i många år att det ska byggas gång- och cykelbana, säger han.

Det som pågår nu är en första etapp.

– Det är knappt hälften av Annelundsvägens totala längd, säger Niklas Ekberg.

Jobbar vidare

Niklas Ekberg berättar att förhoppningen på sikt är att kunna fortsätta att bygga en gång- och cykelbana längs med hela Annelundsvägen.

– Vartannat år ska vi försöka satsa på gång- och cykelvägar men det har med de ekonomiska förutsättningarna och vad som händer i kommunen i övrigt att göra, säger han.

När det kan bli aktuellt med en eventuell förlängning av gång- och cykelvägen i Annelund kan Niklas Ekberg inte svara på i dagsläget.

– Det finns brister på många ställen så det är inte säkert att nästa bygge blir en fortsättning längs Annelundsvägen, säger han.

Målsättningen är att det här arbetet, gång- och cykelvägen fram till Calvertsgatan, ska vara klart i mitten av oktober. Kostnaden är beräknad till 1,2 miljoner kronor. Kommunen har sökt och fått beviljat medel från trafikverket som betalar hälften av kostnaden upp till 500 000 kronor. Resterande får Säffle kommun stå för.

Det händer mycket i Annelund just nu.

Man arbetar med både fiberutbyggnad och dagvattenledningar vilket man har fått ta hänsyn till i planeringen av arbetet med gång- och cykelvägen.