2017-09-09 10:29

2017-09-09 10:29

Två våningsplan finns dolda inne i berget

SÄFFLE: Hemligheten bakom den igenvuxna plåtdörren i Treabackarna

Om man inte vet att det finns något mer än bara berg är det inte lätt att se att så är fallet. En mer eller mindre igenvuxen ingång är vad man ser utifrån. Det finns desto mer inne i berget. Där finns en ledningscentral stor som ett tvåvåningshus.

Det var 1982 som arbetet med ledningscentralen – eller civilförsvarets huvudcentral som den kallades – byggdes strax intill Treabacksvägens högsta punkt. Den invigdes visserligen först på hösten 1983 av landshövding Bengt Norling, men då hade den varit färdig sedan länge och även hunnit användas för en större stabsövning.

Det var inget oansenligt projekt. Insprängda i berget finns två våningsplan på vardera 235 kvadratmeter. Takplattan är drygt en och en halv meter tjock och betongväggarna är 30-40 centimeter.

Allt för att kunna stå emot ett angrepp i händelse av krig. Centralen skulle, framhölls det vid invigningen, kunna stå emot såväl artillerield som en flygbomb på upp till 100 kg.

Plats för 70 personer

Inne i berget hade anlagts en större ordersal och arbetsrum. Där fanns kök, matsal och sovutrymmen. Totalt fanns 43 sängplatser.

Tanken var att upp till 70 personer skulle kunna vara på plats samtidigt i anläggningen, men alla skulle förstås inte sova samtidigt. Tvättrum, duschrum, toaletter, förbandsrum och förrådsutrymmen ingick också liksom maskinrum, luftrenarrum, rum med kraftaggregat, radiostativrum och telestativrum.

Om elförsörjningen skulle brytas så fanns det eget reservkraftaggregat för att hålla igång anläggningen. Om något skulle hända med det kommunala vattennätet hade ledningscentralen egen borrad brunn för att vara självförsörjande på vatten.

Staten betalade bygget

Det mycket avancerade bygget hade tagit tid att genomföra och det var inte heller billigt. Kostnaden uppgick till cirka sju miljoner kronor. Omräknat till dagens penningvärde kan det sägas motsvara närmare 20 miljoner kronor.

Det var staten som betalade, men det var Säffle kommun som skulle ansvara för skötseln av anläggningen när den väl stod färdig.

Lades i malpåse

Att ledningscentralen aldrig kom att behövas i ett skarpt läge är förstås positivt, men man kunde nog 1983 inte ana att den snart skulle komma att ”läggas i malpåse”. Hotbilden förändrades, allmänna värnplikten slopades, regementen lades ned och ledningscentraler som den ibland annat Säffle blev överflödiga.

I dag har naturen återtagit platsen ovan mark. Det inne i berget finns där, men det syns inte.

Enligt vad ST erfar kommer bunkern inom kort att fyllas igen.

Det var 1982 som arbetet med ledningscentralen – eller civilförsvarets huvudcentral som den kallades – byggdes strax intill Treabacksvägens högsta punkt. Den invigdes visserligen först på hösten 1983 av landshövding Bengt Norling, men då hade den varit färdig sedan länge och även hunnit användas för en större stabsövning.

Det var inget oansenligt projekt. Insprängda i berget finns två våningsplan på vardera 235 kvadratmeter. Takplattan är drygt en och en halv meter tjock och betongväggarna är 30-40 centimeter.

Allt för att kunna stå emot ett angrepp i händelse av krig. Centralen skulle, framhölls det vid invigningen, kunna stå emot såväl artillerield som en flygbomb på upp till 100 kg.

Plats för 70 personer

Inne i berget hade anlagts en större ordersal och arbetsrum. Där fanns kök, matsal och sovutrymmen. Totalt fanns 43 sängplatser.

Tanken var att upp till 70 personer skulle kunna vara på plats samtidigt i anläggningen, men alla skulle förstås inte sova samtidigt. Tvättrum, duschrum, toaletter, förbandsrum och förrådsutrymmen ingick också liksom maskinrum, luftrenarrum, rum med kraftaggregat, radiostativrum och telestativrum.

Om elförsörjningen skulle brytas så fanns det eget reservkraftaggregat för att hålla igång anläggningen. Om något skulle hända med det kommunala vattennätet hade ledningscentralen egen borrad brunn för att vara självförsörjande på vatten.

Staten betalade bygget

Det mycket avancerade bygget hade tagit tid att genomföra och det var inte heller billigt. Kostnaden uppgick till cirka sju miljoner kronor. Omräknat till dagens penningvärde kan det sägas motsvara närmare 20 miljoner kronor.

Det var staten som betalade, men det var Säffle kommun som skulle ansvara för skötseln av anläggningen när den väl stod färdig.

Lades i malpåse

Att ledningscentralen aldrig kom att behövas i ett skarpt läge är förstås positivt, men man kunde nog 1983 inte ana att den snart skulle komma att ”läggas i malpåse”. Hotbilden förändrades, allmänna värnplikten slopades, regementen lades ned och ledningscentraler som den ibland annat Säffle blev överflödiga.

I dag har naturen återtagit platsen ovan mark. Det inne i berget finns där, men det syns inte.

Enligt vad ST erfar kommer bunkern inom kort att fyllas igen.

  • S-E Dahlström