2017-09-03 12:35

2017-09-03 12:35

Får godkänt av Skolinspektionen

SÄFFLE: "Har skapat tydligare styrkedjor"

Säffle kommun har åtgärdat bristerna i det systematiska kvalitetsarbetet för skolverksamheterna, som Skolinspektionen gav bakläxa i våras. Vid myndighetens uppföljning kvarstod inga anmärkningar.

Arbetet med att åtgärda bristerna har pågått sedan i våras och i början av augusti redovisade kommunen hur man ändrat sitt sätt att arbeta. Nu får kommunen godkänt av myndigheten.

– Vi har arbetat med det systematiska kvalitetsarbete som redan fanns och har skapat tydligare styrkedjor, säger Monica Ingman, operativ chef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Bättre metoder

Det handlar bland annat om strukturer för samarbete och kommunikation mellan nämnd och förvaltning. Att det fungerar väl är en förutsättning för att kunna utveckla skolverksamheterna.

Ulrika Simonsson (M), är nöjd över att rutinerna för arbetet nu kommit på plats.

– Det känns skönt att det är klart.

Erica Andrén började sin tjänst som ny skolchef i Säffle kommun i måndags. Hon menar att det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt för att få bättre resultat i skolan.

– Det är jätteviktigt för att vi ska höja måluppfyllelsen, det är a och o, säger hon.

Riktade insatser

I höst inleder kommunen ett samarbete med Skolverket för riktade insatser för nyanlända elever. Just nu är man i inledningsfasen där man ska kartlägga vilka styrkor och svagheter som skolan i Säffle har. 20 september ska kommunen ha en första workshop med Skolverket och i november ska en handlingsplan vara klar.

– Vi kommer att få fortbildning inom olika områden för att möta den här gruppen elever, säger Erica Andrén.

De riktade insatserna är en del i arbetet att fler elever ska klara skolan i Säffle.

– En genomförd gymnasieexamen är den bästa vaccinationen mot utanförskap, säger Erica Andrén.

Arbetet med att åtgärda bristerna har pågått sedan i våras och i början av augusti redovisade kommunen hur man ändrat sitt sätt att arbeta. Nu får kommunen godkänt av myndigheten.

– Vi har arbetat med det systematiska kvalitetsarbete som redan fanns och har skapat tydligare styrkedjor, säger Monica Ingman, operativ chef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Bättre metoder

Det handlar bland annat om strukturer för samarbete och kommunikation mellan nämnd och förvaltning. Att det fungerar väl är en förutsättning för att kunna utveckla skolverksamheterna.

Ulrika Simonsson (M), är nöjd över att rutinerna för arbetet nu kommit på plats.

– Det känns skönt att det är klart.

Erica Andrén började sin tjänst som ny skolchef i Säffle kommun i måndags. Hon menar att det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt för att få bättre resultat i skolan.

– Det är jätteviktigt för att vi ska höja måluppfyllelsen, det är a och o, säger hon.

Riktade insatser

I höst inleder kommunen ett samarbete med Skolverket för riktade insatser för nyanlända elever. Just nu är man i inledningsfasen där man ska kartlägga vilka styrkor och svagheter som skolan i Säffle har. 20 september ska kommunen ha en första workshop med Skolverket och i november ska en handlingsplan vara klar.

– Vi kommer att få fortbildning inom olika områden för att möta den här gruppen elever, säger Erica Andrén.

De riktade insatserna är en del i arbetet att fler elever ska klara skolan i Säffle.

– En genomförd gymnasieexamen är den bästa vaccinationen mot utanförskap, säger Erica Andrén.