2017-09-02 10:16

2017-09-02 10:16

Vill bygga om E45 för 326 miljoner

SÄFFLE: Förslag från Trafikverket om sträckan Säffle-Valnäs

Trafikverket föreslår en satsning på 326 miljoner kronor för att bygga om E45 mellan Säffle och Valnäs till en så kallad 2-1-väg.
– Bra, infrastruktursatsningar i Värmland är avgörande för den regionala utvecklingen och tillväxten.

Det säger riksdagsman Daniel Bäckström (C) från Säffle som engagerat sig hårt i infrastruktursatsningar i Värmland och bland annat fått riksdagens trafikutskott att uppmärksamma behovet av bättre väg mellan Säffle och Valnäs. Det är särskilt problemen i Värmlandsbro som hamnat i fokus.

Även Åmål-Tösse

När Trafikverket på torsdagen lämnade in sitt förslag på transportplan för 2019-2029 till regeringen, låg där bland annat ett förslag på en investering på E45 mellan Säffle och Valnäs. Trafikverket vill satsa 326 miljoner kronor på att bygga om hela sträckan till så kallad 2-1-väg.

– Det är bra. Positivt också att man även har planer för E45 mellan Åmål och Tösse. Men det skulle behövas betydligt fler satsningar på E45 genom Värmland eftersom den är ett så viktigt nationellt och regionalt stråk, säger Daniel Bäckström.

Satsningen ligger dock långt fram i tiden med startskott tidigast 2024.

I förslaget finns också så kallade bärighetsmedel, pengar som är avsedda att förstärka vägar och broar så att de klarar högre belastningar. Värmland ska få del också av detta.

Satsning på sjöfart

Daniel Bäckström vill dock se ännu större satsningar på det värmländska vägnätet.

– Risken finns annars att många landsvägar förfaller och det drabbar landsbygden med sämre säkerhet, sämre bärighet och lägre hastigheter, säger han.

Han är inte heller nöjd med satsningen på höghastighetstågen:

– En halvmesyr, säger han.

Stina Höök M), regionråd från Säffle, är nöjd med Trafikverkets planer på Säffle-Valnäs:

– Det är en positiv nyhet. För Värmlands del är det också positivt med reinvesteringar i Värmlandsbanan och Fryksdalsbanan, säger hon.

I Värmland glädjer man sig också åt den satsning som kommer att ske på Vänersjöfarten.

– Den är viktig både för det nationella miljöarbetet och för arbetsmarknad och regional utveckling, säger Stina Höök.

Trafikverkets förslag ska nu skickas på remiss för yttrande, bland annat till Region Värmland. Regeringen väntas anta planen under våren 2018.

Det säger riksdagsman Daniel Bäckström (C) från Säffle som engagerat sig hårt i infrastruktursatsningar i Värmland och bland annat fått riksdagens trafikutskott att uppmärksamma behovet av bättre väg mellan Säffle och Valnäs. Det är särskilt problemen i Värmlandsbro som hamnat i fokus.

Även Åmål-Tösse

När Trafikverket på torsdagen lämnade in sitt förslag på transportplan för 2019-2029 till regeringen, låg där bland annat ett förslag på en investering på E45 mellan Säffle och Valnäs. Trafikverket vill satsa 326 miljoner kronor på att bygga om hela sträckan till så kallad 2-1-väg.

– Det är bra. Positivt också att man även har planer för E45 mellan Åmål och Tösse. Men det skulle behövas betydligt fler satsningar på E45 genom Värmland eftersom den är ett så viktigt nationellt och regionalt stråk, säger Daniel Bäckström.

Satsningen ligger dock långt fram i tiden med startskott tidigast 2024.

I förslaget finns också så kallade bärighetsmedel, pengar som är avsedda att förstärka vägar och broar så att de klarar högre belastningar. Värmland ska få del också av detta.

Satsning på sjöfart

Daniel Bäckström vill dock se ännu större satsningar på det värmländska vägnätet.

– Risken finns annars att många landsvägar förfaller och det drabbar landsbygden med sämre säkerhet, sämre bärighet och lägre hastigheter, säger han.

Han är inte heller nöjd med satsningen på höghastighetstågen:

– En halvmesyr, säger han.

Stina Höök M), regionråd från Säffle, är nöjd med Trafikverkets planer på Säffle-Valnäs:

– Det är en positiv nyhet. För Värmlands del är det också positivt med reinvesteringar i Värmlandsbanan och Fryksdalsbanan, säger hon.

I Värmland glädjer man sig också åt den satsning som kommer att ske på Vänersjöfarten.

– Den är viktig både för det nationella miljöarbetet och för arbetsmarknad och regional utveckling, säger Stina Höök.

Trafikverkets förslag ska nu skickas på remiss för yttrande, bland annat till Region Värmland. Regeringen väntas anta planen under våren 2018.