2017-07-14 11:34

2017-07-14 11:34

Kommunen förbereder sopkris

SÄFFLE: Konkurshot och strejk oroar

Säffle kommun är en av 28 kommuner i Sverige som anlitar Reno Norden för sophämtning. Den aktuella strejken och konkurshotet mot företaget gör att kommunen har upprättat en krisplan så att sophämtningen inte ska drabbas.

Säffle kommun anlitar sedan 2014 Reno Norden som entreprenör för sophämtning. Den nu pågående strejken bland sophämtarna i Stockholm och ryktena om en förestående konkurs, gör att man från kommunens sida har upprättat en krisplan.

– Vi följer utvecklingen och tycker inte att det just nu finns någon anledning till oro. Men vi är förberedda på att något kan hända och lovar att sophämtningen kommer att fungera, säger Niklas Ekberg, tf förvaltningschef på Miljö- och bygg i Säffle kommun.

Ingen akut kris

Kommunen har kontaktat entreprenörens lokala representanter som berättat att man inte fått några signaler om förändringar i verksamheten.

Vad händer om Reno Norden går i konkurs?

– Då kommer en konkursförvaltare att se till att verksamheten kan drivas vidare samtidigt som han försöker hittat en annan entreprenör som är villig att ta över kontraktet. Det kan naturligtvis ta sin tid. Men sophämtningen är en så samhällsviktig funktion att den även under den tiden måste fungera och det får vi i så fall ordna med tillfälliga lösningar, säger Niklas Ekberg.

I Säffle är man väl förberedd om en ny entreprenör skulle ta över vid en eventuell konkurs.

– Här finns både personal, bilar och en väl fungerande administration, säger Niklas Ekberg.

– Just nu finns dock ingenting som tyder på att det kommer uppstå akut kris med sophämtningen, påpekar han.

Ytterligare fyra kommuner i Värmland anlitar Reno Norden som entreprenör, nämligen Hagfors, Sunne, Torsby och Munkfors. Totalt är bolaget entreprenör i 28 svenska kommuner.

Säffle kommun anlitar sedan 2014 Reno Norden som entreprenör för sophämtning. Den nu pågående strejken bland sophämtarna i Stockholm och ryktena om en förestående konkurs, gör att man från kommunens sida har upprättat en krisplan.

– Vi följer utvecklingen och tycker inte att det just nu finns någon anledning till oro. Men vi är förberedda på att något kan hända och lovar att sophämtningen kommer att fungera, säger Niklas Ekberg, tf förvaltningschef på Miljö- och bygg i Säffle kommun.

Ingen akut kris

Kommunen har kontaktat entreprenörens lokala representanter som berättat att man inte fått några signaler om förändringar i verksamheten.

Vad händer om Reno Norden går i konkurs?

– Då kommer en konkursförvaltare att se till att verksamheten kan drivas vidare samtidigt som han försöker hittat en annan entreprenör som är villig att ta över kontraktet. Det kan naturligtvis ta sin tid. Men sophämtningen är en så samhällsviktig funktion att den även under den tiden måste fungera och det får vi i så fall ordna med tillfälliga lösningar, säger Niklas Ekberg.

I Säffle är man väl förberedd om en ny entreprenör skulle ta över vid en eventuell konkurs.

– Här finns både personal, bilar och en väl fungerande administration, säger Niklas Ekberg.

– Just nu finns dock ingenting som tyder på att det kommer uppstå akut kris med sophämtningen, påpekar han.

Ytterligare fyra kommuner i Värmland anlitar Reno Norden som entreprenör, nämligen Hagfors, Sunne, Torsby och Munkfors. Totalt är bolaget entreprenör i 28 svenska kommuner.