2017-07-13 07:59

2017-07-13 07:59

Miljoner i stöd skastimulera till studier

SÄFFLE: Studiestartstöd skapar nya möjligheter

Vid halvårsskiftet infördes ett studiestartstöd som ska locka arbetslösa att komma i gång med studier. Det kan bli ett lyft för Säffle.
– Vi får en miljon i höst och två miljoner nästa år att fördela, berättar en nöjd Owe Johansson som är rektor vid Säffle Lärcenter.

Regeringens syfte med det nya studiestartstödet är att nå dem, som har behov av studier men inte är beredda att ta studielån. Nu erbjuds man möjligheten att studera i 50 veckor utan att ta lån. Det är i princip en ny del i Kunskapslyftet som sjösattes för 20 år sedan.

– Vi har haft ett generöst studiemedelssystem i Sverige och nu har det blivit ännu mer generöst, säger Owe Johansson på Säffle Lärcenter som kommer att handlägga de ansökningar som kommer in i Säffle.

Hanteras lokalt

Studiestartsstödet kommer nämligen att hanteras i samverkan mellan kommunerna, CSN (Centrala Studiestödsnämnden) och Arbetsförmedlingen.

– Systemet har redan trätt i kraft och Säffle har fått en pott på en miljon kronor att fördela i höst. Det motsvarar 36 utbildningsplatser. Nästa år får vi två miljoner att fördela, berättar Owe Johansson.

Satsningens syfte är att den som är arbetslös ska få ekonomiska möjligheter att komma i gång med studier. Det handlar om att matcha de arbetslösa mot arbetsmarknaden vars lägsta tröskel är gymnasiekompetens. Det finns två större målgrupper; unga mammor som hoppat av studierna samt nyanlända.

– Många har en kort tidigare utbildning bakom sig men det är i dag absolut nödvändigt att ha grundskole- och gymnasienivå för att kunna få ett arbete, konstaterar Owe Johansson.

Bra erbjudande

För den som har högskole- eller gymnasieutbildning finns i dag 2,5 miljoner jobb att söka i Sverige. Men andelen sökbara jobb för den som saknar gymnasiekompetens är mycket begränsad, nämligen 250 000. Brist på utbildning och kompetens har i många sammanhang pekats ut som ett allvarligt nationellt problem.

– Därför kommer studiestartstödet som ett mycket bra erbjudande som kan vara helt avgörande för den som står i valet och kvalet att återuppta sina studier, säger Marie Juberg, som är vägledare mot SFI-elever på Lärcenter.

Hon berättar att det finns fem villkor för att ha rätt till studiestartstöd:

– Man ska vara 25-56 år, ha varit anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen i minst sex månader samt ha ett stort utbildningsbehov. Man får inte ha haft studiemedel under de tre senaste åren och måste studera på minst 50 procent i minst tre veckor.

På Säffle Lärcenter kommer man att starta nya kurser varje månad under hösten. Nu hoppas man att många ska nappa på det nya systemets möjligheter.

– Arbetsmarknaden skriker efter folk och har man en bra utbildning öppnar sig stora möjligheter, säger Owe Johansson och Marie Juberg.

De anser att det nya systemet skapar stora möjligheter för Säffle.

– Kommunens övergripande mål är att hölja den allmänna utbildningsnivån eftersom utbildning är det enda sättet att angripa arbetslösheten. Det här skapar möjligheter att närma oss det målet, säger Owe Johansson.

Regeringens syfte med det nya studiestartstödet är att nå dem, som har behov av studier men inte är beredda att ta studielån. Nu erbjuds man möjligheten att studera i 50 veckor utan att ta lån. Det är i princip en ny del i Kunskapslyftet som sjösattes för 20 år sedan.

– Vi har haft ett generöst studiemedelssystem i Sverige och nu har det blivit ännu mer generöst, säger Owe Johansson på Säffle Lärcenter som kommer att handlägga de ansökningar som kommer in i Säffle.

Hanteras lokalt

Studiestartsstödet kommer nämligen att hanteras i samverkan mellan kommunerna, CSN (Centrala Studiestödsnämnden) och Arbetsförmedlingen.

– Systemet har redan trätt i kraft och Säffle har fått en pott på en miljon kronor att fördela i höst. Det motsvarar 36 utbildningsplatser. Nästa år får vi två miljoner att fördela, berättar Owe Johansson.

Satsningens syfte är att den som är arbetslös ska få ekonomiska möjligheter att komma i gång med studier. Det handlar om att matcha de arbetslösa mot arbetsmarknaden vars lägsta tröskel är gymnasiekompetens. Det finns två större målgrupper; unga mammor som hoppat av studierna samt nyanlända.

– Många har en kort tidigare utbildning bakom sig men det är i dag absolut nödvändigt att ha grundskole- och gymnasienivå för att kunna få ett arbete, konstaterar Owe Johansson.

Bra erbjudande

För den som har högskole- eller gymnasieutbildning finns i dag 2,5 miljoner jobb att söka i Sverige. Men andelen sökbara jobb för den som saknar gymnasiekompetens är mycket begränsad, nämligen 250 000. Brist på utbildning och kompetens har i många sammanhang pekats ut som ett allvarligt nationellt problem.

– Därför kommer studiestartstödet som ett mycket bra erbjudande som kan vara helt avgörande för den som står i valet och kvalet att återuppta sina studier, säger Marie Juberg, som är vägledare mot SFI-elever på Lärcenter.

Hon berättar att det finns fem villkor för att ha rätt till studiestartstöd:

– Man ska vara 25-56 år, ha varit anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen i minst sex månader samt ha ett stort utbildningsbehov. Man får inte ha haft studiemedel under de tre senaste åren och måste studera på minst 50 procent i minst tre veckor.

På Säffle Lärcenter kommer man att starta nya kurser varje månad under hösten. Nu hoppas man att många ska nappa på det nya systemets möjligheter.

– Arbetsmarknaden skriker efter folk och har man en bra utbildning öppnar sig stora möjligheter, säger Owe Johansson och Marie Juberg.

De anser att det nya systemet skapar stora möjligheter för Säffle.

– Kommunens övergripande mål är att hölja den allmänna utbildningsnivån eftersom utbildning är det enda sättet att angripa arbetslösheten. Det här skapar möjligheter att närma oss det målet, säger Owe Johansson.